• (Bouw)plannen en bouwtekeningen bekijken

  De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen inzien.

 • Achternaam kind kiezen

  Welke achternaam geeft u aan uw 1e kind: die van u of uw partner? Lees hier wat de mogelijkheden zijn.

 • Adresonderzoek

  Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Heeft u een kopie van akteafschriften voor uzelf of iemand anders nodig? Lees hier hoe u deze aanvraagt bij de burgerlijke stand.

 • Afval, grofvuil

  Meestal haalt de gemeente grof (huis)vuil op. Lees hier of dit ook voor uw grofvuil geldt en wat u eventueel zelf kunt doen.

 • Afval, plastic, drankkartons

  In Zuidplas wordt het plastic, metaal en drankkartons (PMD: Plastic, Metaal/blik en Dranken kartons) verzameld in gratis verkrijgbare PMD-zakken

 • Afvalkalender

  Op de afvalkalender kunt u zien wanneer wij uw afval ophalen.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt afvalstoffenheffing zodat uw afval opgehaald en verwerkt wordt. Lees hier wat u moet doen als u bezwaar wilt maken tegen de aanslag.

 • Alcoholvergunning

  Wilt u als bedrijf of vereniging alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u in de meeste gevallen een vergunning nodig. Lees hier hoe u die aanvraagt.

 • Asbest verwijderen

  Asbest verwijderen kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Daarom moet u zich aan strenge regels houden om dit veilig te laten verlopen.

 • Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

  Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. Lees hier hoe u een attestatie de vita aanvraagt.

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

  Zoekt u adressen of informatie van gebouwen in uw gemeente? Dit staat in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Bekijk de BAG via de BAG Viewer.

 • Begrafenis melden door begrafenisondernemers

  Met de webagenda kunt u als begrafenisondernemer 24 uur per dag via internet een reservering maken voor een begrafenis.

 • Begraven of cremeren

  U heeft toestemming van de gemeente nodig om een dierbare te begraven of te cremeren. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal.

 • Belastingaangifte (inkomstenbelasting)

  Als u in Nederland woont moet u aangifte doen over uw inkomsten.

 • Belastingen, betalingsregeling

  Als u uw gemeentelijke belastingen in termijnen wilt betalen, moet u een betalingsregeling aanvragen. Lees hier hoe dit werkt.

 • Belastingen, kopie aanslag

  U kunt een kopie gemeentelijke belastingen aanvragen als u uw aanslag bent kwijtgeraakt. Lees hier hoe u dit kunt doen.

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Komt er bezoek vanuit het buitenland bij u langs? Gezellig! Soms is er voor een visum een garantstelling nodig. Lees hier hoe u dit kunt regelen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Voor sommige zaken heeft u een bewijs van in leven zijn nodig. Lees hier waar en waarvoor u het bewijs nodig heeft en hoe u dit aanvraagt.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  In sommige gevallen heeft u een bewijs van Nederlanderschap nodig. Lees hier wanneer u dit bewijs nodig heeft en hoe u het kunt aanvragen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het oneens met een besluit van de gemeente? Bekijk hier hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

 • Bezwaar tegen de WOZ-waarde

  Wilt u controleren wat de WOZ-waarde is van uw huis? Vraag dan een taxatieverslag op. Hier leest u meer over hoe de gemeente de WOZ-waarde berekent.

 • Bijstand, uitkering

  U kunt in verschillende gevallen een bijstandsuitkering krijgen. Hier leest u of u daar recht op heeft en wat u moet doen.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. De gemeente bepaalt aan de hand van voorwaarden of u bijzondere bijstand kunt krijgen.

 • Blauwe zone - kraskaarten

  Als u in Nederland woont moet u aangifte doen over uw inkomsten.