De WOZ-waarde geeft aan wat een onroerende zaak op zou brengen als deze werd verkocht op 1 januari van het vorige jaar, de zogenaamde waardepeildatum. De WOZ-waarde laat dus zien wat uw onroerende zaak waard was op 1 januari van het voorgaande jaar.

Wat moet ik doen

Niet eens met de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of een van de aanslagen vermeld op uw aanslag dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking

Voordat u bezwaar maakt adviseren wij u om contact op te nemen met de Belastingbalie. Wellicht is na dit contact bezwaar maken niet meer nodig. Bent u het nog steeds niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of een van de aanslagen die vermeld staan op uw aanslag gemeentebelastingen?

Dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de dag van dagtekening op de aanslag schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaar moet een duidelijke motivatie en ondertekening bevatten. Richt uw bezwaar aan:

  • De heffingsambtenaar van de gemeente Zuidplas
    Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via (0180) 330 300 of via gemeente@zuidplas.nl.

Aanvullende informatie

Heeft u verder nog vragen of bent u op zoek naar andere informatie over gemeentebelastingen en de WOZ-beschikking gaat u naar 'Veelgestelde vragen over de aanslag gemeentebelastingen en WOZ-beschikking'.