U hebt toestemming (verlof) nodig van een ambtenaar van de burgerlijke stand om een lichaam te mogen begraven. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer. In deze verklaring moet staan dat desbetreffende persoon door een natuurlijke oorzaak is overleden.

Is er door een ongeval of misdrijf sprake van een onnatuurlijke dood? Dan kan het verlof tot begraven alleen worden afgegeven na toestemming van de officier van justitie.

Wat moet ik doen?

Schakel een uitvaartondernemer in

Als een naaste is overleden, komt daar veel bij kijken. Een uitvaartondernemer kan u alle praktische zaken uit handen nemen en is op de hoogte van alle wettelijke regelingen. Meestal regelt de uitvaartondernemer de hele begrafenis.

Hoe werkt het?

Lijkbezorging

Begraven is een van de vormen van lijkbezorging. Dit is de juridische term die de Wet op de lijkbezorging gebruikt. Andere vormen van lijkbezorging zijn cremeren of ontleden nadat een lichaam ter beschikking is gesteld van de wetenschap. De begrafenis of crematie moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.

Er zijn regels voor asbezorging, graven, gedenkplaatsen en grafbedekkingen. Deze staan in de 'Beheersverordening begraafplaatsen Zuidplas(externe link)' en "Nadere regels graven en grafbedekkingen(externe link)". De beheersverordening begraafplaatsen is van kracht voor alle gemeentelijke begraafplaatsen in Zuidplas.

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie;
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.

Wat kost het?

Hieronder ziet u in het kort de belangrijkste standaardtarieven voor (be)graven en asbestemming in Zuidplas voor 2023. Voor het volledige overzicht van alle tarieven verwijzen wij u naar de Tarieven lijkbezorging 2023.

Tarieven (2023)

Tarieven begraven
OnderwerpTarief
Overledene van 12 jaar of ouder € 1.030
Overledene jonger dan 12 jaar€   515
Overledene jonger dan 1 jaar€   260
Tarieven grafrechten
GrafrechtenTarief
Particulier graf voor 20 jaar€ 2.595
Particulier graf voor 30 jaar€ 3.895
Babygraf voor 10 jaar€   170
Babygraf voor 20 jaar€   345
Kindergraf voor 10 jaar€   345
Kindergraf voor 20 jaar€   685
Kindergraf voor 30 jaar€   1.030,00
Tarieven onderhoud
Soort grafTarief
Algemeen graf voor 10 jaar€   415
Algemeen graf voor 15 jaar€   625
Particulier graf voor 20 jaar€   830
Particulier graf voor 30 jaar€ 1.250
Kindergraf voor 10 jaar€   210
Kindergraf voor 20 jaar€   415
Kindergraf voor 30 jaar€   625
Babygraf voor 10 jaar€   155
Babygraf voor 20 jaar€   310
Tarieven na crematie
Na crematieTarief
Asverstrooiing op strooiveld€ 155
Urnengraf of Plek urnentuin (maximaal 2 urnen) per 5 jaar€ 390
Onderhoud urn graf of plek in de urn tuin per 5 jaar€ 155
Bijzetten van een asbus/urn in of op een eigen (urnen) graf of in de urn tuin€ 100
Urn nis per 5 jaar€ 210
Onderhoud urn nis per 5 jaar€ 130
Bijzetten van een asbus/urn in een urn nis€ 100
Eventueel bijkomende kosten
OnderwerpTarief
Kosten voor begraven buiten regulieren tijden*  en op zon- en feestdagen €   415
* reguliere tijden zijn : maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur, zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur 
Vergunning gedenkteken€     50,00
Voorbeeld kosten algemeen algemeen graf 
Onderwerp10  jaar15 jaar
Kosten Begraven€ 1.030€ 1.030
Onderhoudskosten€ 415€ 625
Totaal€ 1.445€ 1.655
Kosten particulier graf voor 2 personen (20 jaar)
Kosten particulier graftarief
Kosten Begraven€ 1.030
Onderhoudskosten€ 830
Kosten uitsluitend recht € 2.595
Totaal€ 4.455
Kosten ruimen graf 
Kosten ruimentarief
Kosten opgraven€ 490
Kosten herbegraven€ 1.030

Verlopen graftermijnen Zuidplas

Voor het overzicht van de verlopen graftermijnen in de gemeente Zuidplas gaat u naar de pagina 'Begraafplaatsen'.

Meer informatie of vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met cluster begraafplaatsen via (0180) 330 300 of begraafplaats@zuidplas.nl.