Begraven of cremeren

U hebt toestemming (verlof) nodig van een ambtenaar van de burgerlijke stand om een lichaam te mogen begraven. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer. In deze verklaring moet staan dat desbetreffende persoon door een natuurlijke oorzaak is overleden.

Is er door een ongeval of misdrijf sprake van een onnatuurlijke dood? Dan kan het verlof tot begraven alleen worden afgegeven na toestemming van de officier van justitie.

Wat moet ik doen?

Schakel een uitvaartondernemer in

Als een naaste is overleden, komt daar veel bij kijken. Een uitvaartondernemer kan u alle praktische zaken uit handen nemen en is op de hoogte van alle wettelijke regelingen. Meestal regelt de uitvaartondernemer de hele begrafenis.

Hoe werkt het?

Lijkbezorging

Begraven is een van de vormen van lijkbezorging. Dit is de juridische term die de Wet op de lijkbezorging gebruikt. Andere vormen van lijkbezorging zijn cremeren of ontleden nadat een lichaam ter beschikking is gesteld van de wetenschap. De begrafenis of crematie moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.

Er zijn regels voor asbezorging, graven, gedenkplaatsen en grafbedekkingen. Deze staan in de 'Beheersverordening begraafplaatsen Zuidplas' en "Nadere regels graven en grafbedekkingen". De beheersverordening begraafplaatsen is van kracht voor alle gemeentelijke begraafplaatsen in Zuidplas.

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie;
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.

Wat kost het?

Hieronder ziet u in het kort de belangrijkste standaardtarieven voor (be)graven en asbestemming in Zuidplas voor 2024. Voor het volledige overzicht van alle tarieven verwijzen wij u naar de Tarieven lijkbezorging voor 2024

Tarieven (2024)

Tarieven begraven
OnderwerpTarief
Overledene van 12 jaar of ouder € 1.065
Overledene jonger dan 12 jaar€   535
Overledene jonger dan 1 jaar€   270
Tarieven grafrechten
GrafrechtenTarief
Particulier graf voor 20 jaar€ 2.680
Particulier graf voor 30 jaar€ 4.020
Babygraf voor 10 jaar€   180
Babygraf voor 20 jaar€   360
Kindergraf voor 10 jaar€   360
Kindergraf voor 20 jaar€   710
Kindergraf voor 30 jaar€   1.065
Tarieven onderhoud
Soort grafTarief
Algemeen graf voor 10 jaar€   430
Algemeen graf voor 15 jaar€   645
Particulier graf voor 20 jaar€   860
Particulier graf voor 30 jaar€ 1.290
Kindergraf voor 10 jaar€   220
Kindergraf voor 20 jaar€   430
Kindergraf voor 30 jaar€   645
Babygraf voor 10 jaar€   160
Babygraf voor 20 jaar€   320
Tarieven na crematie
Na crematieTarief
Asverstrooiing op strooiveld€ 160
Urnengraf of Plek urnentuin (maximaal 2 urnen) per 5 jaar€ 405
Onderhoud urn graf of plek in de urnentuin per 5 jaar€ 160
Bijzetten van een asbus/urn in of op een eigen (urnen) graf of in de urnentuin€ 105
Urn nis per 5 jaar€ 220
Onderhoud urn nis per 5 jaar€ 135
Bijzetten van een asbus/urn in een urn nis€ 105
Eventueel bijkomende kosten
OnderwerpTarief
Kosten voor begraven buiten regulieren tijden*  en op zon- en feestdagen €   430
* reguliere tijden zijn : maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur, zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur 
Vergunning gedenkteken€     55
Voorbeeld kosten algemeen algemeen graf 
Onderwerp10  jaar15 jaar
Kosten Begraven€ 1.065€ 1.065
Onderhoudskosten€ 430€ 645
Totaal€ 1.495€ 1.710
Kosten particulier graf voor 2 personen (20 jaar)
Kosten particulier graftarief
Kosten Begraven€ 1.065
Onderhoudskosten€ 860
Kosten uitsluitend recht € 2.680
Totaal€ 4.605
Kosten ruimen graf 
Kosten ruimentarief
Kosten opgraven€ 510
Kosten herbegraven€ 510

Verlopen graftermijnen Zuidplas

Voor het overzicht van de verlopen graftermijnen in de gemeente Zuidplas gaat u naar de pagina 'Begraafplaatsen'.

Meer informatie of vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met cluster begraafplaatsen via (0180) 330 300 of begraafplaats@zuidplas.nl.