U hebt toestemming (verlof) nodig van een ambtenaar van de burgerlijke stand om een lichaam te mogen begraven. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer. In deze verklaring moet staan dat desbetreffende persoon door een natuurlijke oorzaak is overleden.

Is er door een ongeval of misdrijf sprake van een onnatuurlijke dood? Dan kan het verlof tot begraven alleen worden afgegeven na toestemming van de officier van justitie.

Hoe werkt het

Lijkbezorging

Begraven is een van de vormen van lijkbezorging. Dit is de juridische term die de Wet op de lijkbezorging gebruikt. Andere vormen van lijkbezorging zijn cremeren of ontleden nadat een lichaam ter beschikking is gesteld van de wetenschap. De begrafenis of crematie moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.

Er zijn regels voor asbezorging, graven, gedenkplaatsen en grafbedekkingen. Deze staan in de 'Beheersverordening begraafplaatsen Zuidplas(externe link)' en "Nadere regels graven en grafbedekkingen(externe link)". De beheersverordening begraafplaatsen is van kracht voor alle gemeentelijke begraafplaatsen in Zuidplas.

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie;
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.

Wat moet ik doen

Schakel een uitvaartondernemer in

Als een naaste is overleden, komt daar veel bij kijken. Een uitvaartondernemer kan u alle praktische zaken uit handen nemen en is op de hoogte van alle wettelijke regelingen. Meestal regelt de uitvaartondernemer de hele begrafenis.

Hoeveel moet ik betalen

Hieronder ziet u in het kort de belangrijkste standaardtarieven voor (be)graven en asbestemming in Zuidplas voor 2022.
Voor het volledige overzicht van alle tarieven verwijzen wij u naar de Tarieven lijkbezorging 2022

Tarieven begraven (2022)

Tarieven begraven
OnderwerpTarief
Overledene van 12 jaar of ouder € 1.005,00
Overledene jonger dan 12 jaar€   505,00
Overledene jonger dan 1 jaar€   255,00

Tarieven grafrechten

GrafrechtenTarief
Particulier graf voor 20 jaar€ 2.535,00
Particulier graf voor 30 jaar€ 3.805,00
Babygraf voor 10 jaar€   165,00
Babygraf voor 20 jaar€   335,00
Kindergraf voor 10 jaar€   335,00
Kindergraf voor 20 jaar€   670,00

Tarieven onderhoud

Soort grafTarief
Algemeen graf voor 10 jaar€   405,00
Algemeen graf voor 15 jaar€   610,00
Particulier graf voor 20 jaar€   810,00
Particulier graf voor 30 jaar€ 1.220,00
Kindergraf voor 10 jaar€   205,00
Kindergraf voor 20 jaar€   405,00
Babygraf voor 10 jaar€   150,00
Babygraf voor 20 jaar€   305,00

Tarieven na crematie

Na crematieTarief
Asverstrooiing op strooiveld€ 150,00
Urnengraf, urnenplaats, urnennis (max 2 asbussen) per 5 jaar€ 380,00
Urnennis (max 1 asbus)  per 5 jaar€ 205,00
Onderhoud urnengrraf, urnenplaats of urnennis (max 2 asbussen) per 5 jaar€ 150,00
Onderhoud urnennis (max 1 asbus) per 5 jaar€ 125,00
Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis, urnen- graf of urnenplaats€ 100,00

Eventueel bijkomende kosten

OnderwerpTarief
Kosten voor begraven buiten regulieren tijden*  en op zon- en feestdagen €   405,00
* reguliere tijden zijn : maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur, zaterdag tussen 10,00 en 14 uur
Vergunning gedenkteken€     50,00
Annuleren begrafenis, wijziging type graf of wijziging van begraafplaats (na al uitgevoerde werkzaamheden)€   480,00
Niet tijdig verwijderen van grafbedekking in geval van een bijzetting€   505,00

Voorbeeld kosten algemeen algemeen graf 

Onderwerp10  jaar15 jaar
Kosten Begraven€ 1.005,00€ 1.005,00
Onderhoudskosten€    405,00€    610,00
Totaal€ 1.410,00€ 1.615,00

Kosten particulier graf voor 2 personen (20 jaar)

Kosten particulier graftarief
Kosten Begraven€  1.005,00
Onderhoudskosten€     810,00
Kosten uitsluitend recht €  2.535,00
Totaal€  4.350,00

Verlopen graftermijnen Zuidplas

Voor het overzicht van de verlopen graftermijnen in de gemeente Zuidplas gaat u naar de pagina 'Begraafplaatsen'.

Meer informatie of vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met cluster begraafplaatsen via (0180) 330 300 of begraafplaats@zuidplas.nl.