Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u bezwaar indienen, bijvoorbeeld:

 • U heeft  een vergunning of een voorziening gevraagd, maar niet gekregen
 • Uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent

Als het mogelijk is om bezwaar in te dienen staat dit in het besluit aangegeven.

Hoe werkt het

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken
 • Uw bezwaar moet binnen 6 weken ingediend zijn. Deze termijn gaat in op de dag ná de dag waarop het besluit is verzonden
 • Is uw bezwaar buiten de 6 weken termijn ingediend? Dan behandelen wij uw bezwaar niet
 • Een ambtenaar kan u verzoeken langs te komen om uw bezwaar toe te lichten

Wat moet ik doen

Dien binnen 6 weken ná de dag waarop het besluit is verzonden uw bezwaar in via ons online formulier. Het online indienen van uw bezwaar is snel, simpel en het bezwaar komt direct binnen bij de juiste afdeling.

Voor het online indienen van uw bezwaar heeft u uw DigiD nodig (burgers) of eHerkenning (organisaties)

Bezwaar indienen (inwoner)

Bezwaar indienen (organisatie)

Het is ook mogelijk om uw bezwaar via de post op te sturen (postbus vindt u onderaan deze pagina), houdt u er rekening mee dat het langer kan duren voordat uw bezwaar op de juiste afdeling binnen is gekomen. Voor het via de post indienen van uw bezwaar moeten de onderstaande punten worden vermeld, is dit niet het geval zal uw bezwaar niet in behandeling genomen worden:

 • Naam, contact en adresgegevens
 • Datum van uw bezwaar
 • Het besluit waartegen u bezwaar wenst te maken
 • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening

Hoe lang duurt het

Behalve in bijzondere gevallen duurt het maximaal twaalf weken na einde bezwaartermijn voordat u een besluit hierop krijgt. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn die het halen van die termijn onmogelijk maken.

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie

De commissie voor de bezwaarschriften stelt ieder jaar het verslag vast. In een jaarverslag wordt weergegeven hoeveel bezwaarschriften er dat kalenderjaar zijn ingediend en op welke wijze de bezwaarschriften zijn afgehandeld.

eHerkenning

Via eHerkenning kunnen ondernemers eenvoudig en veilig online zaken doen met de overheid. U kunt uw inlogmiddel aanschaffen bij één van de erkende eHerkenningsleveranciers. Kijk op de website van eHerkenning voor meer informatie.