Afvalstoffenheffing

Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Wat kost het?

Vast tarief

  • De afvalstoffenheffing is € 283,78 per jaar.

Variabel tarief restafval

  • Het openen van een ondergrondse container voor het deponeren van een huisvuilzak van maximaal 60 liter € 1,50 (per opening)
  • Voor het ledigen van een 120 liter container, per lediging € 3,00
  • Voor het ledigen van een 240 liter container, per lediging € 6,00

De tarieven zijn kostendekkend.