Als gemeente en gemeenteraad hebben we een groot aantal wettelijke taken. Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen, de uitvoering van de Participatiewet en de Wet maatschappelijk ondersteuning. Hierdoor beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsgegevens en verwerken we uw persoonsgegevens ook. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij te werk gaan tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens.