Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden (kijk onder 'wat moet ik doen'). Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat(externe link).

Wat moet ik doen

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen (particulieren mogen tot 35m2 asbest zelf verwijderen).

Sloopmelding

U geeft uw sloopmelding door aan de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)(externe link), afdeling bouw en woningtoezicht (088) 545 00 01. Hier wordt getoetst of er verwijderd mag worden.

Inleveren Asbest

Als u zelf het asbest mag verwijderen ontvangt u hiervoor een 'goedkeuringsbrief'. Met deze brief kan alléén op het afvalbrengstation in Nieuwerkerk aan den IJssel verpakkingsmateriaal voor asbest verkregen worden. Na verwijdering van het asbest kunt u dit dan uitsluitend in het verpakkingsmateriaal wat u eerder gehaald heeft, afleveren op het afvalbrengstation in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Let op! Neem de goedkeuringsbrief mee naar het afvalbrengstation, een medewerker kan hier om vragen.

Wat heb ik nodig

Gegevens bij de melding

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
 • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

 • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
 • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Aanvullende informatie

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer(externe link) om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl(externe link)  kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.