Wat is het?

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil(externe link) van Rijkswaterstaat.

Wat moet ik doen?

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen (particulieren mogen tot 35m2 asbest zelf verwijderen).

Sloopmelding

U geeft uw sloopmelding door aan de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)(externe link), afdeling bouw en woningtoezicht (088) 545 00 01. Hier wordt getoetst of er verwijderd mag worden.

Inleveren Asbest

Als u zelf het asbest mag verwijderen ontvangt u hiervoor een 'goedkeuringsbrief'. Met deze brief kan alléén op het afvalbrengstation in Nieuwerkerk aan den IJssel verpakkingsmateriaal voor asbest verkregen worden. Na verwijdering van het asbest kunt u dit dan uitsluitend in het verpakkingsmateriaal wat u eerder gehaald heeft, afleveren op het afvalbrengstation in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Let op! Neem de goedkeuringsbrief mee naar het afvalbrengstation, een medewerker kan hier om vragen.

Wat heb ik nodig?

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
 • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven

Asbestinventarisatierapport

In deze gevallen stuurt u ook een asbestinventarisatierapport mee:

 • U verwijdert meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal.
 • U verwijdert asbest uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Het rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Extra informatie

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer(externe link) om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl(externe link) kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.