Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

Wat moet ik doen

Particulieren mogen tot 35m2 asbest zelf verwijderen. Dit moet wel gemeld worden.

Melden via Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), afdeling bouw en woningtoezicht (088) 545 00 01. Hier wordt getoetst of er verwijderd mag worden. Met de goedkeuringsbrief kan uitsluitend op het afvalbrengstation in Nieuwerkerk verpakkingsmateriaal voor asbest verkregen worden. Het asbest kan dan na verwijdering, dubbel verpakt aangeleverd worden op het afvalbrengstation in Nieuwerkerk.

Wat heb ik nodig

Gegevens bij de melding

  • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

  • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
  • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is voor 1994.

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Aanvullende informatie

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

Als u een dak gaat verwijderen waar asbest in zit, kunt u daar mogelijk subsidie voor aanvragen.