Tafeltje op een terras met kopjes koffie en de rekening

Wist u dat er in Zuidplas ruim 4.400 ZZP-ers actief zijn en 2.200 ondernemers samen zorgen voor bijna 20.000 banen!

In Zuidplas is het goed ondernemen. De uitstekende ligging en bereikbaarheid, moderne bedrijventerreinen, uitgebreide mogelijkheden voor recreatieve ondernemers, het diverse aanbod van winkelvoorzieningen in de verschillende dorpskernen, innovatieve mkb’ers, Social enterprise en een bovengemiddelde werkgelegenheidsgroei. 

Economische visie

Zuidplas is één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Een vitale economie en voldoende werkgelegenheid staan daardoor hoog op de agenda. Dat vraagt om tegelijk wendbaarheid te zijn en een blik op de lange termijn te hebben. Deze economische visie geeft aan hoe we richting geven aan het vestigingsklimaat in Zuidplas in relatie tot de grote woningbouwopgaaf en de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en tevens op het profiel van Zuidplas en de plek van Zuidplas in de regio en in de Randstad.

In de Economische visie 2021 staat hoe we hier richten aan geven. Uiteraard gaat deze visie voor een belangrijk deel ook over het reguliere economisch beleid: goed functionerende bedrijventerreinen en andere werklocaties, aantrekkelijke winkelgebieden, een goed werkende onderwijs-arbeidsmarkt en duurzame ontwikkeling.

In de huidige tijd draait economisch beleid om samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, om het scheppen van dynamiek en om het creëren van een gezamenlijke beweging. Deze visie is daarom niet statisch. Het is eerder een programmatisch verhaal (geen masterplan) dat elke paar jaar toetsing en herijking behoeft.

De economische uitvoeringsagenda bevat verschillende kleine en grote acties, waaraan het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente kunnen bijdragen

Ruimtelijk economische visies Regio Midden-Holland

Regio Midden-Holland (Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Zuidplas) werkt aan versterking van de economische spankracht en verbetering van vestigings- en werkklimaat. Bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel zijn daarbij belangrijke economische motoren. Het belang en de koers daarvan zijn beschreven in een drietal ruimtelijke-economische visies: de Kantorenstrategie Midden-Holland 2019 - 2024, de regionale bedrijventerreinenstrategie en de regionale structuurvisie detailhandel Midden-Holland.

De regionale economische visies kunt u hier vinden: www.regiomiddenholland.nl/ruimtelijk+economische+visies

Informatie over de bedrijventerreinen in regio Midden-Holland

Via het kwaliteitspaspoort wordt inzicht gegeven in o.a. het huidige economische functioneren en de innovatiekracht van de werklocatie, voor ieder bedrijventerrein is een factsheet opgesteld met enkele relevante onderdelen. Ga voor het overzicht van de bedrijventerreinen in regio Midden-Holland naar www.app.powerbi.com.

Duurzaamheid

Het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland (SEB-MH) helpt ondernemers in Zuidplas en de Regio Midden-Holland met het verduurzamen van hun bedrijfspand. Heeft u een vraag over verduurzaming of wilt u daarbij geholpen worden de consulenten geven u kosteloos en onafhankelijk advies over de beste manieren om te verduurzamen. SEB-MH is geen adviesbureau, maar gesprekspartner voor bedrijven over de energietransitie.

Het SEB-MH helpt bedrijven met het op een rij zetten van de opties om energie te besparen en zoekt naar beschikbare subsidies en fiscale regelingen voor het opwekken van energie. Ga voor meer informatie naar www.seb-mh.nl.

Detailhandelsnota 2020-2025

Reikwijdte tot 2025 met een doorkijk richting 2030
 
De detailhandelsnota beschrijft hoe gemeente Zuidplas de toekomst ziet van winkels in de dorpen. De gemeente gebruikt deze nota als richtlijn bij beslissingen over detailhandel. Het doel van de nota is om in deze uitdagende tijd een vitale winkelstructuur in Zuidplas te behouden. Ga voor de detailhandelsnota naar de pagina 'Detailhandelsnota 2020-2025'.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd, lees hier meer over de wet en wijzigingen in de regelgeving. Voor meer informatie kijkt u op de pagina 'Omgevingswet'.

Inkoop en aanbesteden

De gemeente Zuidplas is een integere en betrouwbare opdrachtgever die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt. 
Dit beleid helpt de gemeente in het streven naar een rechtmatige en doelmatige inkooppraktijk.

Bekijk hier het inkoop en aanbesteden beleid

Groslijst

De gemeente Zuidplas stimuleert het lokaal ondernemerschap door gebruik te maken van een groslijst. Een groslijst is een lijst van lokale ondernemers die geïnteresseerd zijn in levering van producten, diensten en werken aan de gemeente Zuidplas. Doordat de gemeente vooraf is geïnformeerd over de belangstelling van deze ondernemers zal de aanbesteding eenvoudiger verlopen.
 
Onderstaande knop brengt u naar de groslijst waar u zicht kunt inschrijven indien u lokale ondernemer bent en interesse hebt om uitgenodigd te kunnen worden voor het uitbrengen van een offerte. Lokale ondernemers hebben een vestiging in gemeente Zuidplas. Indien nodig, kan de gemeente dit toetsen aan de hand van een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Let op: deze knop brengt u naar een andere omgeving.

Aanmelden Groslijst

Contact