Het coronavirus heeft grote invloed op ons allemaal. Vanzelfsprekend ook op de ondernemers in de gemeente Zuidplas. Allereerst verwijzen wij naar de website van de Kvk: www.kvk.nl/coronaloket of de pagina op onze website 'Zelfstandige en het coronavirus'. Hier worden al veel vragen beantwoord.

Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen naar Maaike Kuipers (m.kuipers@zuidplas.nl, 06 40 15 12 82) of Hans Houtman (h.houtman@zuidplas.nl, 06 22 90 78 72).

Het kabinet ondersteunt ondernemers en werkenden met het steun- en herstelpakket. Dat is zo ontworpen dat het mee-ademt: wie meer omzetverlies heeft, krijgt ook meer steun. Voor meer informatie hierover gaat u naar www.rijksoverheid.nl/overzicht-financiele-regelingen.nl.

Alle informatie over de lockdown

Voor het complete overzicht verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid op:

www.rijksoverheid.nl

Wist u dat er in Zuidplas bijna 2.000 ondernemers en 2.200 zzp’ers actief zijn?

In Zuidplas is het goed ondernemen. De uitstekende ligging en bereikbaarheid, moderne bedrijventerreinen, uitgebreide mogelijkheden voor recreatieve ondernemers, het diverse aanbod van winkelvoorzieningen in de verschillende dorpskernen, innovatieve mkb’ers, Social enterprise en een bovengemiddelde werkgelegenheidsgroei. 

Economische visie

Zuidplas is één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Een vitale economie en voldoende werkgelegenheid staan daardoor hoog op de agenda. Dat vraagt om tegelijk wendbaarheid te zijn en een blik op de lange termijn te hebben. Deze economische visie geeft aan hoe we richting geven aan het vestigingsklimaat in Zuidplas in relatie tot de grote woningbouwopgaaf en de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en tevens op het profiel van Zuidplas en de plek van Zuidplas in de regio en in de Randstad.

In de Economische visie 2021 staat hoe we hier richten aan geven. Uiteraard gaat deze visie voor een belangrijk deel ook over het reguliere economisch beleid: goed functionerende bedrijventerreinen en andere werklocaties, aantrekkelijke winkelgebieden, een goed werkende onderwijs-arbeidsmarkt en duurzame ontwikkeling.

In de huidige tijd draait economisch beleid om samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, om het scheppen van dynamiek en om het creëren van een gezamenlijke beweging. Deze visie is daarom niet statisch. Het is eerder een programmatisch verhaal (geen masterplan) dat elke paar jaar toetsing en herijking behoeft.

De economische uitvoeringsagenda bevat verschillende kleine en grote acties, waaraan het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente kunnen bijdragen

Detailshandelsnota 2020-2025

Reikwijdte tot 2025 met een doorkijk richting2030
 
De detailhandelsnota beschrijft hoe gemeente Zuidplas de toekomst ziet van winkels in de dorpen. De gemeente gebruikt deze nota als richtlijn bij beslissingen over detailhandel. Het doel van de nota is om in deze uitdagende tijd een vitale winkelstructuur in Zuidplas te behouden. Ga voor de detailhandelsnota naar de pagina 'Detailshandelsnota 2020-2025'.

Omgevingswet

In 2021 wordt de Omgevingswet naar verwachting landelijk ingevoerd, lees hier meer over de wet en wijzigingen in de regelgeving. Voor meer informatie kijkt u op de pagina 'Omgevingswet'.

 

Samenwerkingspartners

De gemeente Zuidplas werkt samen met bedrijven aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat en zoekt daarbij afstemming met de verschillende partners uit het bedrijfsleven.

Inkoop en aanbesteden

De gemeente Zuidplas is een integere en betrouwbare opdrachtgever die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt. 
Dit beleid helpt de gemeente in het streven naar een rechtmatige en doelmatige inkooppraktijk.

Bekijk hier het inkoop en aanbesteden beleid

Groslijst

De gemeente Zuidplas stimuleert het lokaal ondernemerschap door gebruik te maken van een groslijst. Een groslijst is een lijst van lokale ondernemers die geïnteresseerd zijn in levering van producten, diensten en werken aan de gemeente Zuidplas. Doordat de gemeente vooraf is geïnformeerd over de belangstelling van deze ondernemers zal de aanbesteding eenvoudiger verlopen.
 
Onderstaande knop brengt u naar de groslijst waar u zicht kunt inschrijven indien u lokale ondernemer bent en interesse hebt om uitgenodigd te kunnen worden voor het uitbrengen van een offerte. Lokale ondernemers hebben een vestiging in gemeente Zuidplas. Indien nodig, kan de gemeente dit toetsen aan de hand van een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Let op: deze knop brengt u naar een andere omgeving.

Aanmelden Groslijst

Contact