Het coronavirus heeft grote invloed op ons allemaal. Vanzelfsprekend ook op de ondernemers in de gemeente Zuidplas. Allereerst verwijzen wij naar de website van de Kvk: www.kvk.nl/coronaloket of de pagina op onze website 'Zelfstandige en het coronavirus'. Hier worden al veel vragen beantwoord.

Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen naar Maaike Kuipers (m.kuipers@zuidplas.nl, 06 40 15 12 82) of Hans Houtman (h.houtman@zuidplas.nl, 06 22 90 78 72).

Het kabinet ondersteunt ondernemers en werkenden met het steun- en herstelpakket. Dat is zo ontworpen dat het mee-ademt: wie meer omzetverlies heeft, krijgt ook meer steun. Voor meer informatie hierover gaat u naar www.rijksoverheid.nl/overzicht-financiele-regelingen.nl.

Alle informatie over de lockdown

Voor het complete overzicht verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid op:

www.rijksoverheid.nl

Wist u dat er in Zuidplas bijna 2.000 ondernemers en 2.200 zzp’ers actief zijn?

In Zuidplas is het goed ondernemen. De uitstekende ligging en bereikbaarheid, moderne bedrijventerreinen, uitgebreide mogelijkheden voor recreatieve ondernemers, het diverse aanbod van winkelvoorzieningen in de verschillende dorpskernen, innovatieve mkb’ers, Social enterprise en een bovengemiddelde werkgelegenheidsgroei. 

Economische visie

Deze visie geeft de economische positie van Zuidplas weer en de invloed van deze positie op ondernemen en werken in onze gemeenten en de regio. Het economisch beleid focust zich onder meer op het investeren in en uitvoeren van de economische visie gericht op een creatief, anticiperend en groen Zuidplas, in samenwerking met ondernemersorganisaties.

Zuidplas maakt zich sterk voor een krachtige, dynamische, evenwichtige en duurzame lokale economie. Duurzame en vitale bedrijventerreinen, betrokken en groeiende ondernemers en een bruisende winkelcentra: uiteindelijk bevordert een sterke economie de welvaart en het welzijn van alle bedrijven en inwoners.

De economische visie van Zuidplas is tot stand gekomen in samenwerking met het bedrijfsleven.

Economisch beleid

Het economisch beleid focust zich onder meer op het investeren in en uitvoeren van de economische visie gericht op een creatief, anticiperend en groen Zuidplas, in samenwerking met ondernemersorganisaties.  

Zuidplas maakt zich sterk voor een krachtige, dynamische, evenwichtige en duurzame lokale economie. Duurzame en vitale bedrijventerreinen, betrokken en groeiende ondernemers en een bruisende winkelcentra: uiteindelijk bevordert een sterke economie de welvaart en het welzijn van alle bedrijven en inwoners!

Omgevingswet

In 2021 wordt de Omgevingswet naar verwachting landelijk ingevoerd, lees hier meer over de wet en wijzigingen in de regelgeving. Voor meer informatie kijkt u op de pagina 'Omgevingswet'.

 

Samenwerkingspartners

De gemeente Zuidplas werkt samen met bedrijven aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat en zoekt daarbij afstemming met de verschillende partners uit het bedrijfsleven.

Inkoop en aanbesteden

De gemeente Zuidplas is een integere en betrouwbare opdrachtgever die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt. 
Dit beleid helpt de gemeente in het streven naar een rechtmatige en doelmatige inkooppraktijk.

Bekijk hier het inkoop en aanbesteden beleid

Groslijst

De gemeente Zuidplas stimuleert het lokaal ondernemerschap door gebruik te maken van een groslijst. Een groslijst is een lijst van lokale ondernemers die geïnteresseerd zijn in levering van producten, diensten en werken aan de gemeente Zuidplas. Doordat de gemeente vooraf is geïnformeerd over de belangstelling van deze ondernemers zal de aanbesteding eenvoudiger verlopen.
 
Onderstaande knop brengt u naar de groslijst waar u zicht kunt inschrijven indien u lokale ondernemer bent en interesse hebt om uitgenodigd te kunnen worden voor het uitbrengen van een offerte. Lokale ondernemers hebben een vestiging in gemeente Zuidplas. Indien nodig, kan de gemeente dit toetsen aan de hand van een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Let op: deze knop brengt u naar een andere omgeving.

Aanmelden Groslijst

Contact