De gemeente Zuidplas geeft subsidies aan:

  • (vrijwilligers)organisaties die activiteiten organiseren die ervoor zorgen dat mensen kunnen 'meedoen' in de samenleving, met name jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Ook organisaties op het gebied van evenementen en cultuur kunnen subsidie ontvangen;
  • (professionele) instellingen die een diensten- of activiteitenaanbod hebben dat de gemeente wettelijk gezien moet aanbieden en/of die de gemeente zo belangrijk vindt, dat zij dit aanbod met een subsidie wil ondersteunen.

Welke activiteiten er precies voor subsidie in aanmerking komen, kunt u lezen in de 'Subsidies Sociaal Domein 2018 - uitvoeringsregels'.

Hoe werkt het

Soorten subsidies:

Instellingssubsidies

Dit is een subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal (boek)jaren voor een periode van maximaal 4 jaar aan een instelling wordt verstrekt, voor activiteiten die de gemeente aan inwoners dient of wenst aan te bieden.

Activiteitensubsidies

Een Activiteiten subsidie wordt per (boek)jaar aan een instelling verstrekt voor activiteiten die vanuit de samenleving worden geïnitieerd.

Incidentele subsidies

Bij Incidentele subsidies onderscheiden wij drie types die aan een instelling worden verstrekt voor eenmalige activiteiten:

  • Startsubsidie: een subsidie voor het vergoeden van startkosten als notariskosten, eenmalige kleine investeringen en/of PR
  • Aanjaag subsidies: een subsidie voor nieuwe projecten die zich nog moeten bewijzen, gegeven voor een periode tussen de 1 en 3 jaar
  • Subsidies voor eenmalige activiteiten: een subsidie voor éénmalige, nieuwe activiteiten of projecten

Wat moet ik doen

Instellingssubsidies

Voor het aanvragen van een Instellingssubsidie vult u het aanvraagformulier volledig in, wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als deze compleet is.

Aanvraagformulier instellingssubsidies

Activiteitensubsidies

Voor het aanvragen van een Activiteitensubsidie vult u het aanvraagformulier volledig in, wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als deze compleet is.

Aanvraagformulier activiteitensubsidies

Incidentele subsidies

Voor het aanvragen van een Incidentelesubsidie vult u het aanvraagformulier volledig in, wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als deze compleet is.

Aanvraagformulier incidentele subsidies