Beleid en regelgeving

Op alle terreinen waar de gemeente een rol heeft, wordt beleid geformuleerd, regelgeving vastgesteld of leidraden beschreven. Zo kan worden vastgesteld wat de gemeente wil bereiken, wat dat kost en wanneer en met wie de maatregelen worden uitgevoerd.