Voor het opvragen of inkijken van bouwtekeningen en bouwplannen in de gemeente Zuidplas, voor 1 januari 2014, verwijzen wij u door naar het Streekarchief Midden-Holland. Voor stukken na deze datum gaat u naar de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Alle gegevens zijn opgeslagen in dossiers, hierin bevinden zich over het algemeen de vergunningsaanvraag, de goedkeuring van burgemeester en wethouders, en in bijna alle gevallen de bouwtekeningen.

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van bouwtekeningen, bouwvergunningen en bouwplannen tot 1 januari 2014 gaat u naar www.samh.nl(externe link) of neemt u telefonisch contact op via (0182) 521 821.

Voor aanvragen na 1 januari 2014 gaat u naar de Omgevingsdienst Midden-Holland op www.odmh.nl(externe link) of belt u naar (088) 54 50 001.

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in het huis-aan-huisblad Hart van Holland. Een kopie hiervan is ook te bekijken op de pagina 'Gemeentepagina'.

Wat kost het?

De kosten voor het aanvragen van bouwplannen, bouwtekeningen of bouwvergunningen staan vermeld op: www.samh.nl(externe link).