Afhankelijk van het jaar waarover u aangifte doet voor de inkomstenbelasting, gebruikt u de aangifte-app, de online aangifte, het aangifteprogramma of het aangifteformulier. 

Nadat u aangifte hebt gedaan, ontvangt u een (voorlopige) aanslag waarin staat hoeveel geld u terugkrijgt of moet betalen.

Aangifte doen

Om uw aangifte te doen en voor meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting kijkt u op www.belastingdienst.nl(externe link)

Voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting (vanaf 1 maart tot 1 mei) heeft u de WOZ-waarde van het voorgaande kalenderjaar nodig. U vindt de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet gemeentebelastingen.