Voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting (vanaf 1 maart tot 1 mei) heeft u de WOZ-waarde van het voorgaande kalenderjaar nodig. U vindt de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet gemeentebelastingen.

Kijk voor meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting op www.belastingdienst.nl(externe link)