Fractieadviseurs adviseren de fractie over politieke vraagstukken. Fractieadviseur kunnen zitting hebben in een programmacommissie en deelnemen aan informatiebijeenkomsten en werkgroepen. Elke fractie kan maximaal vijf fractieadviseurs voor benoeming voordragen.