Fractieadviseur - Rinus van Ruitenburg

Meer informatie

  • Lid van (raads-)commissies: Nog niet bekend;
  • Hobby's: Voetbal, fietsen, tennis en hardlopen;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Zevenhuizen, de Rotte meren.

Missie voor Zuidplas

Een veiliger, duurzamer en betaalbaar wonen voor alle mensen uit Zuidplas. Ik ben van mening dat het college moet praten met de inwoners in plaats van beslissing nemen die de inwoners, zonder raadpleging of gesprek, raakt. Communicatie moet hoog op de agenda staan. 

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties M.J. (Rinus) van Ruitenburg
Instantie/organisatieNationale Politie
FunctienaamOperationeel specialist
Functiebeschrijving-
Ingangsdatum1 juni 2016
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieNationale Politie
FunctienaamCommissielid jubilarissen bij de sv DSO in Zoetermeer
Functiebeschrijving-
Ingangsdatum-
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd