Fractieadviseur - Dick Alblas

  • Naam - D. (Dick) Alblas
  • Functie - Fractieadviseur
  • Partij - ChristenUnie/SGP
  • (0180) 330 300
  • dick.alblas@zuidplas.nl

Meer informatie

  • Lid van (raads-)commissies: Nog niet bekend;
  • Specialisme: Jurist op het gebied van handhavingsvraagstukken op het terrein van financieel economisch straf – en bestuursrecht;
  • Hobby's: Lezen, geïnteresseerd in historie, politiek, theologie en muziek. Daarnaast heb ik een grote passie voor het orgel en ben amateur kerkorganist;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Zonder de vele andere mooie plekken in Zuidplas tekort te doen is voor mij het Hitland gebied favoriet. Een heerlijke plek voor een ontspannen wandeling en om te genieten van de relatieve rust.

Missie voor Zuidplas

Mijn inzet voor Zuidplas is ondanks de opgaven voor de toekomst het karakter van de dorpsgemeenschappen behouden en Zuidplas een gemeente te laten zijn waar we echt oog hebben voor elkaar en het vredig, veilig en gezond samenleven is.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties D. (Dick) Alblas
Instantie/organisatieVos & De Lange Advocaten
FunctienaamAdvocaat
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum1 december 2019
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieDriestar Hogeschool
FunctienaamDocent rechten
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum1 augustus 2012
Einddatum 
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieD. Alblas Advies & Consultancy B.V.
FunctienaamDirecteur/ Eigenaar
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum29 november 2019
Einddatum 
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieAcademie voor Bank en Verzekeringen Universiteit
van Amsterdam
FunctienaamKerndocent Wwft en Sanctiewet
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum1 januari 2018
Einddatum 
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieFEM Holding B.V.
FunctienaamCommissaris
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum15 maart 2021
Einddatum 
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd