Fractieadviseur - Joop Huson

  • Naam - J. (Joop) Huson
  • Functie - Fractieadviseur
  • Partij - D66
  • (0180) 330 300
  • j.huson@zuidplas.nl

Meer informatie

  • Lid van (raads-)commissies: Programmacommissie Samenleving;
  • Specialisme: Heb geen specifieke deskundigheid; ben breed geïnteresseerd in het openbaar bestuur;
  • Hobby's: Art deco, wandelen, zingen in een koor;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: De Hennipgaarde e.o.

Missie voor Zuidplas

Zuidplas is een mooie, groene gemeente met een menselijke maat en dat moet zo blijven.
Alle dorpen moeten vitaal en aantrekkelijk blijven, voor jongeren èn voor ouderen – gewaardeerde lokale voorzieningen moeten daarom maximaal worden behouden.
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen – beter dan de overheid kunnen mensen zelf oplossingen bedenken voor vele maatschappelijke kwesties. 
De betrokkenheid en het vertrouwen van de inwoners van Zuidplas in het openbaar bestuur moeten sterker worden: grote openheid, dialoog met belanghebbende inwoners en degelijke uitleg over besluiten zijn altijd nodig.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties J. (Joop) Huson
Instantie/organisatieStichting Bereikbaarheid Rijnmond, Rotterdam
FunctienaamSecretaris van het bestuur
FunctiebeschrijvingVerrichten van de gebruikelijke secretaristaken en medeverantwoordelijk voor het bereiken van de statutaire doelen
Ingangsdatum26 november 1996
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieStichting Boer & Buurt (i.o.), Zevenhuizen
FunctienaamVoorzitter (a.i.)
FunctiebeschrijvingZie statuten
Ingangsdatum1 juni 2022 (?)
Einddatum 
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd