Fractieadviseur - Henk-Jan Evengroen

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties H.J. (Henk-Jan) Evengroen
Instantie/organisatieChristenUnie/SGP
FunctienaamFractieadviseur
FunctiebeschrijvingFractieadviseur
Ingangsdatum24 oktober 2023
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieVan Ree Accountants
FunctienaamControleleider/ Relatiebeheerder
FunctiebeschrijvingControleleider
Ingangsdatum1 september 2015
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieGZV Watergras
FunctienaamAlgemeen bestuurslid/ ledenadministrateur
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum2017
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd