Op 20 december 2022 heeft de gemeenteraad de 'Lokale Inclusie Agenda' (afgekort LIA) vastgesteld.

In de LIA staan onderwerpen met acties die de gemeente kan doen om te zorgen dat iedereen, met of zonder beperking, mee kan doen in de samenleving. Een aantal acties doen we al. Voor andere onderwerpen en acties in deze agenda hebben wel al geld gereserveerd, maar moeten we nog gaan doen. Ook zijn er onderwerpen en acties waar we nog verder over moeten beslissen. Onderwerpen zijn: onderwijs en ontwikkeling, thuis, werk en inkomen, vrije tijd, vervoer en welzijn, gezondheid en ondersteuning, bestrijden van discriminatie en uitsluiting en gemeentelijk bestuur en organisatie.

Niet aan alle onderwerpen kan tegelijk aandacht worden besteed. Daarom maken we een plan. Hierin staat wanneer we waar aandacht voor hebben. Dit gebeurt in samenwerking met andere organisaties in Zuidplas en de regio. Mensen van deze organisaties geven advies in een klankbordgroep.

Als het actieplan 2024-2025 gereed is, kunt u dat hier vinden.