Het groen in de gemeente Zuidplas vervult veel functies. Groen is onze natuurlijke omgeving en steeds meer gaan we beseffen dat onze natuurlijke omgeving, ons milieu, het beste bij ons past. We ademen de zuurstof in die door groen geproduceerd wordt. Groen filtert fijnstof en andere schadelijke stoffen.

Groen heeft een positieve invloed op het leefklimaat, het levert schaduw en verkoeling bij hitte en dempt de gevolgen van klimaatverandering. Groen geeft rust en nodigt uit tot bewegen. Groen is mooi om naar te kijken. Een economisch aspect van openbaar groen: aanleg en onderhoud van kwaliteitsgroen betaalt zichzelf terug in hogere huizenprijzen, lagere gezondheidskosten, minder vandalisme en afnemende (hitte)stress.

Op deze pagina vind u een verzameling van de verschillende beleid- en beheerplannen op het gebied van 'Groen' binnen de gemeente Zuidplas. Denk hierbij aan het beleid snippergroen, watergangen en bermen, bomen beleid- en beheerplan, monumentale en waardevolle bomen, uitvoeringsplan dorpsgroen en het speelruimteplan.

Monumentale- en waardevolle bomen

Voor de bomen uit de Monumentale- en waardevolle bomen - Zuidplas lijst blijft een kapvergunning van kracht. Voor alle andere bomen is geen kapvergunning meer nodig. Particulieren die eigenaar zijn van een boom op de bomenlijst zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en het in stand houden van de boom.