Lokale regelgeving en verordeningen

De gemeente Zuidplas neemt jaarlijks veel besluiten over onderwerpen die gevolgen kunnen hebben voor uw omgeving. Denk aan een bestemmingsplan, evenementenvergunning, verkeersbesluit, verbouwing, het kappen van een boom of het plaatsen van een dakkapel of dakopbouw. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. Al deze besluiten publiceren wij op Overheid.nl.

Op Overheid.nl staan specifieke bekendmakingen, regelgevingen, verordeningen of overheidspublicaties van de gemeente Zuidplas. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar de: afvalstoffenheffing, algemene plaatselijke verordening (APV), subsidieverordening, beheersverordening, beleidsregels, Verordening fysieke leefomgeving (VFLO), financiële verordening, handhavingsbeleid, huisvestingsverordening.

zoeken op overheid.nl