De gemeente Zuidplas neemt jaarlijks veel besluiten over onderwerpen die gevolgen kunnen hebben voor uw omgeving. Denk aan een bestemmingsplan, evenementenvergunning, verkeersbesluit, verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. Al deze besluiten publiceren wij op www.overheid.nl en op www.officielebekendmakingen.nl.

Op overheid.nl staan specifieke bekendmakingen, regelgevingen, verordeningen of overheidspublicaties van de gemeente Zuidplas. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar de: afvalstoffenheffing, algemene plaatselijke verordening (APV), subsidieverordening, beheersverordening, beleidsregels, bouwverordening, financiële verordening, handhavingsbeleid, huisvestingsverordening.

zoeken op overheid.nl