De gemeente Zuidplas subsidieert op verschillende gebieden inwoners en organisaties. Op deze pagina kunt u onder andere de Nota subsidiebeleid en het Subsidiejaarprogramma Sociaal Domein.