Mandaatregelingen

Via deze pagina verwijzen wij naar de diverse mandaatregelingen voor de gemeente Zuidplas en samenwerkende partijen/stichtingen of organisaties.

Wat zijn mandaatregelingen

Mandaatregelingen zijn regelingen waarin staat welke bevoegdheden ambtenaren in naam van bestuursorganen (college van B&W, burgemeester en/of gemeenteraad) hebben. Ook zijn hierin regels opgenomen waar ambtenaren zich bij de uitoefening van die bevoegdheden aan moeten houden.

Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de beslissingen, maar door de bevoegdheid om deze beslissingen te nemen te delen met toegewezen ambtenaren, wordt de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden versneld. Een ambtenaar legt verantwoording af over de uitvoering van de mandaatregeling.

Overzicht mandaatregelingen