Sinds 2004 is Zuidplas aangewezen als ontwikkel locatie in de Zuidvleugel van de Randstad. Daarover zijn in het verleden tussen partijen afspraken gemaakt en bestemmingsplannen gemaakt.

De afgelopen jaren hebben we ons vooral gefocust op het realiseren van uitbreidingen in onze dorpen. Tegelijkertijd neemt de woningbehoefte in de Randstad alleen maar toe. Nu is dan ook de tijd om onze blik te verbreden naar de integrale ontwikkeling van onze gemeente.

Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten een bid uit te brengen aan de provincie Zuid-Holland voor het aandeel van Zuidplas in de woningbouwopgave tot 2030. De ambities en omvang van het bid staan opgenomen in het bidboek, dat op deze pagina te downloaden is.

Te downloaden bestand(en)