Al in 2004 is Zuidplas aangewezen als ontwikkellocatie in de Zuidvleugel van de Randstad. Een ontwikkellocatie is een plek waar allerlei nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden: woningbouw, een bedrijventerrein, recreatiegebieden, voorzieningen zoals scholen, cultuur en sport. Partijen hebben afspraken gemaakt en bestemmingsplannen gemaakt.

De afgelopen jaren is in de gemeente Zuidplas vooral hard gewerkt aan de uitbreiding van de bestaande dorpen. Tegelijkertijd neemt de woningbehoefte in de Randstad alleen maar toe. Nu is dan ook de tijd om onze blik te verbreden naar de integrale ontwikkeling van de gemeente Zuidplas.

Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten een "bid" uit te brengen aan de provincie Zuid-Holland voor het aandeel van Zuidplas in de woningbouwopgave tot 2030. De ambities en omvang van het bid staan opgenomen in het bidboek, dat op deze pagina te downloaden is.

Op 19 juni heeft de gemeenteraad de concept ontwikkelingsvisie Zuidplaspolder vrijgegeven voor ‘verrijking, verdieping en versterking’ door inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Tijdens een consultatieronde met 2 meet-ups in september 2019 is alle input verzameld en vervolgens opgenomen in een 'consultatiedocument'.

Door de coronacrisis gaat de slotmanifestatie, die gepland was in het voorjaar van 2020, plaatsvinden in het najaar van 2020.

Omdat nog een aantal onderzoeken meer tijd vragen en ook de gesprekken met bestuurlijke partners nog zorgvuldig moeten plaatsvinden (wat nogal is belemmerd door de coronacrisis) heeft de gemeenteraad ingestemd met het behandelen van het masterplan voor de integrale gebiedsontwikkeling in het najaar van 2020.

Raadspresentatie

Op 19 november 2019 is er een presentatie gegeven aan de gemeenteraad over het Middengebied. De presentatie 'Presentatie Raadsbijeenkomst Middengebied - 19 november 2019' kunt u hier bekijken of downloaden.