Grote stap naar ontwikkeling van het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder

In navolging op het bidboek (2017) en de concept-ontwikkelingsvisie (2019) presenteert de gemeente Zuidplas nu het "masterplan Middengebied Zuidplaspolder". In dit plan worden de contouren geschetst van een nieuw dorp met 8.000 woningen en nieuwe bedrijventerreinen in een vernieuwend landschap. Dit plan is mede tot stand gekomen in constructieve samenwerking met bestuurlijke partners, ideeën van omwonenden, ondernemers en (natuur)organisaties. Daartoe is er een bestuurlijke overeenkomst opgesteld tussen de gemeente Zuidplas, de gemeenten Rotterdam, Waddinxveen en Gouda, de provincie Zuid-Holland en de Grondbank RZG Zuidplas die de basis vormt voor de realisatie van het masterplan.

De provincie Zuid-Holland heeft de Zuidplaspolder in 2004 aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw. Dat had een reden, want er is al jaren een grote vraag naar woningen. En dan vooral betaalbare woningen en huizen voor kleine huishoudens. Tot nu toe heeft de gemeente Zuidplas zich vooral gefocust op de uitbreiding van de bestaande dorpen. Echter dat is niet voldoende. Er is noodzaak om samen verder te bouwen. De afgelopen jaren heeft de gemeente Zuidplas in samenspraak met de bestuurlijke partners hard gewerkt aan de planvorming voor het Middengebied: van bidboek, concept-ontwikkelingsvisie tot masterplan en een bestuurlijke overeenkomst met de partners. De gemeente Zuidplas toont lef door de regie voor de ontwikkeling van het nieuwe ‘Vijfde Dorp’ in eigen hand te nemen. De provincie Zuid-Holland en de deelnemers aan de Grondbank RZG Zuidplas dragen hieraan bij door het aanpassen van beleid, het inbrengen van grond en het inzetten van geld.

Bekijk het masterplan Middengebied

Bekijk het 'masterplan Middengebied Zuidplaspolder' op www.denieuwezuidplaspolder.nl.

Informatiebijeenkomst op 15 april 2021

Op 15 april houden wij een informatieavond voor belangstellenden. Op deze avond leggen wij verder uit welke inbreng wij van deelnemers aan de meet-ups in 2019 wel en niet hebben verwerkt in het masterplan. Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst, meld u dan aan via Eventbrite.

Aanmelden informatieavond

Meer informatie

Voor meer informatie over het masterplan Middengebied Zuidplaspolder en de vervolgstappen, verwijzen wij u graag naar de website www.denieuwezuidplaspolder.nl. Hier kunt u het masterplan, het bijbehorende pamflet en het document Participatie Masterplan Middengebied Zuidplaspolder bekijken.

Ook kunt u zich op www.denieuwezuidplaspolder.nl aanmelden voor de nieuwsbrief zodat u altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws.