Bijeenkomsten en informatie over het Middengebied

Een opgave als die van het Middengebied in de Zuidplaspolder brengt veel belangen met zich mee. Daarom vindt de gemeente Zuidplas het belangrijk om continu met alle belanghebbenden in gesprek te blijven. Dat geldt voor huidige inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overige betrokkenen. Maar ook voor mensen die over en paar jaar graag naar het Vijfde Dorp willen verhuizen, of een bedrijf willen starten op een van de bedrijventerreinen, of misschien wel een winkel of organisatie in het nieuwe centrum willen beginnen.

Participatiebijeenkomsten

De afgelopen tijd zijn we over verschillende onderwerpen met huidige inwoners en ondernemers van het Middengebied en andere betrokkenen en geïnteresseerden in gesprek gegaan. We hebben hier veel opgehaald om te komen tot de ambities en uitgangspunten die er nu liggen. Momenteel ligt de focus op de bestemmingsplannen en om deze klaar te maken voor besluitvorming door de gemeenteraad. 

We blijven met elkaar in gesprek.

Informatiecentrum Middengebied

Voor de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder is het al langer de wens om een informatiecentrum in het gebied te openen. Een plek waar omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden of geïnteresseerden terecht kunnen voor meer informatie.

De locatie

De locatie voor dit informatiecentrum is de oude boerderij aan de Bredeweg 180 in Zevenhuizen. Deze plek bevindt zich dichtbij de eerste fase van de ontwikkeling en is in eigendom van de grondbank.

Inmiddels heeft de gemeente technisch onderzoek uitgevoerd naar de boerderij. Naar aanleiding daarvan vindt er de komende maanden aanvullend ecologisch onderzoek plaats naar o.a. de mogelijke aanwezigheid van beschermde diersoorten zoals bijv. vleermuizen. Pas na het afronden van dergelijke onderzoeken kan gestart worden met de renovatie van het pand.

Omgevingsvergunning

Het voorlopig ontwerp voor de renovatie van de boerderij is afgerond en gepresenteerd aan omwonenden. Daaropvolgend is eind december 2023 de omgevingsvergunning aangevraagd. Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, zal het aanbestedingsproces voor de renovatie in gang gezet worden en kan de planning voor de uitvoering definitief gemaakt worden. De gemeente hoopt een deel van het eind informatiecentrum nog voor het eind van 2024 te kunnen openen.

Het 'Voorlopig Ontwerp voor het informatiecentrum' kunt u onderaan deze pagina downloaden. Indien u meer informatie wenst over de vergunningaanvraag kunt u dit opvragen door een mail te sturen naar denieuwezuidplaspolder@zuidplas.nl