Een opgave als die van het Middengebied in de Zuidplaspolder brengt veel belangen met zich mee. Daarom vindt de gemeente Zuidplas het belangrijk om continu met alle belanghebbenden in gesprek te blijven. Dat geldt voor huidige inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overige betrokkenen. Maar ook voor mensen die over en paar jaar graag naar het Vijfde Dorp willen verhuizen, of een bedrijf willen starten op een van de bedrijventerreinen, of misschien wel een winkel of organisatie in het nieuwe centrum willen beginnen.

Participatiebijeenkomsten

De afgelopen tijd zijn we over verschillende onderwerpen met huidige inwoners en ondernemers van het Middengebied en andere betrokkenen en geïnteresseerden in gesprek gegaan. We hebben hier veel opgehaald en werken momenteel aan de verdere uitwerking van onder andere het MER, de spelregels van de Groene Schakel en het Voorzieningenprogramma.

Zodra deze uitwerkingen gereed zijn delen we deze uiteraard met u via deze website. De deelnemers van de verschillende bijeenkomsten ontvangen een e-mail zodra de stukken op de website staan. Volgend jaar gaan we ook weer graag met elkaar in gesprek. Meer informatie volgt.

Presentaties en verslagen informatieavonden