Een opgave als die van het Middengebied in de Zuidplaspolder brengt veel belangen met zich mee. Daarom vindt de gemeente Zuidplas het belangrijk om continu met alle belanghebbenden in gesprek te blijven. Dat geldt voor huidige inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overige betrokkenen. Maar ook voor mensen die over en paar jaar graag naar het Vijfde Dorp willen verhuizen, of een bedrijf willen starten op een van de bedrijventerreinen, of misschien wel een winkel of organisatie in het nieuwe centrum willen beginnen.

Bijeenkomsten

Dit jaar richten we ons met name op de huidige inwoners en ondernemers van het Middengebied. Zo gaan we nog voor het einde van 2022 met elkaar in gesprek over het Milieueffectrapport, de Groene Schakel en het Voorzieningenprogramma. Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u hieronder:

MER – donderdag 10 en zaterdag 12 november 2022

Op dit moment wordt gewerkt aan het Milieueffectrapport (hierna MER) voor het Middengebied in de Nieuwe Zuidplaspolder. In dit MER worden de effecten van de ontwikkelingen in het Middengebied op de fysieke leefomgeving beschreven. De fysieke leefomgeving gaat over bijna alles buiten, dus: gebouwen, bodem, water, natuur, lucht maar ook wegen en duurzame opwerk van energie. 

Tijdens de inloopbijeenkomsten vertellen we u graag meer over de resultaten van het MER onderzoek. Op donderdag 10 november bent u tussen 17:00 en 21:00 uur van harte welkom in het gemeentehuis van de gemeente Zuidplas om uw vragen te stellen. Om 17:00 uur kunt u een presentatie bijwonen, die daarna ieder uur wordt herhaald. Verder worden er onderwerpen als duurzaamheid, stedenbouw, mobiliteit en water behandeld op een zogenaamde MER-markt. U kunt langs deskundigen lopen om antwoord te krijgen op al uw vragen. Op zaterdag 12 november bent u tussen 10:00 en 14:00 uur van harte welkom om hetzelfde te doen. Ook deze inloopbijeenkomst vindt plaats op het gemeentehuis. Beide momenten zijn voor iedereen toegankelijk.

Bekijk hier de uitnodiging

Voor de zomer hebben we hier ook al over gesproken met bewoners en omwonenden, dat was op 12 en 18 mei. Heeft u deze bijeenkomst(en) gemist? Hieronder kunt u het videoverslag terugkijken. 

Groene Schakel – woensdag 16 november 2022

In het Middengebied maken we ruimte voor een zogenoemde Groene Schakel. Dit deel van het Middengebied ligt tussen de N219 en de Knibbelweg/Derde Tochtweg. We vinden het belangrijk om hier een robuust, landschappelijk gebied te behouden/creëren om zo tegelijkertijd een ecologische en recreatieve schakel te vormen tussen de Eendragtspolder en De Rotte aan de ene kant en de Hollandsche IJssel en daarmee Krimpenerwaard aan de andere kant. 

Om een goed gesprek te voeren met de bewoners/ondernemers die rechtstreeks met deze ontwikkeling te maken krijgen is deze bijeenkomst alleen voor grondeigenaren in de Groene Schakel toegankelijk. Een verslag hiervan wordt later op deze website gepubliceerd.  

Voorzieningen – donderdag 24 november 2022

Samen met sociaal-, maatschappelijke-, en commerciële organisaties gaan aan de slag met het voorzieningenprogramma voor het Middengebied. Hier hebben we eerder met elkaar over gesproken op 2 juni. Sindsdien is een eerste uitwerking van het voorzieningenprogramma op papier gezet.  Dit willen we graag presenteren aan ondernemers en organisaties van de gemeente Zuidplas. Meer dan honderd organisaties ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Bent u ook ondernemer in Zuidplas en wilt u zeker weten dat u hiervoor een uitnodiging ontvangt? Stuur dan een mail naar denieuwezuidplaspolder@zuidplas.nl.

Bekijk via onderstaande verwijzingen het (concept) voorzieningenprogramma en bijbehorende bijlagen:

Presentaties en verslagen informatieavonden