Een opgave als die van het Middengebied in de Zuidplaspolder brengt veel belangen met zich mee. Daarom vindt de gemeente Zuidplas het belangrijk om continu met alle belanghebbenden in gesprek te blijven. Dat geldt voor huidige inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overige betrokkenen. Maar ook voor mensen die over en paar jaar graag naar het Vijfde Dorp willen verhuizen, of een bedrijf willen starten op een van de bedrijventerreinen, of misschien wel een winkel of organisatie in het nieuwe centrum willen beginnen.

Participatiebijeenkomsten

De afgelopen tijd zijn we over verschillende onderwerpen met huidige inwoners en ondernemers van het Middengebied en andere betrokkenen en geïnteresseerden in gesprek gegaan. We hebben hier veel opgehaald en werken momenteel aan de verdere uitwerking van onder andere het MER, de spelregels van de Groene Schakel, de Ruimtelijke Verkenning Voorzieningen, en het Koning Willem I bos.

Zodra deze uitwerkingen gereed zijn delen we deze uiteraard met u via deze website. De deelnemers van de verschillende bijeenkomsten ontvangen een e-mail zodra de stukken op de website staan. Volgend jaar gaan we ook weer graag met elkaar in gesprek. Meer informatie volgt.

Bijeenkomsten ontwerpbestemmingsplan Middengebied - 21 september & 9 oktober 2023

Een nieuw bestemmingsplan

De gemeente Zuidplas stelt twee bestemmingsplannen op voor de ontwikkeling van het Middengebied: één voor het ontwikkelgebied (waar de bestemmingen wijzigen) en één voor de overige delen van het plangebied (waar de bestemmingen veelal niet wijzigen en dus conserverend worden bestemd). De gebieden zijn anders van karakter daarom worden twee verschillende bestemmingsplannen opgesteld. Het bestemmingsplan voor het ontwikkelgebied is als eerste opgesteld, het conserverende bestemmingsplan volgt later dit jaar.

De stukken van het ontwerpbestemmingsplan 'Chw ontwerpbestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1' (inclusief Milieu Effect Rapport), het ontwerp hogere waarden besluit, en de concept-Nota maatwerk parkeren Middengebied liggen ter inzage op het gemeentehuis van Zuidplas (Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel) van donderdag 07 september 2023 tot en met woensdag 18 oktober 2023. Deze stukken en meer informatie vindt u op de pagina 'Middengebied Zuidplaspolder 1 - ontwerpbestemmingsplan'.

Inloopbijeenkomsten

Op donderdag 21 september 2023 en maandag 9 oktober 2023 worden er daarom inloopbijeenkomsten georganiseerd.

Wanneer

  • Donderdag 21 september 2023, tussen 16.00 en 21.00 uur
  • Maandag 9 oktober 2023, tussen 16.00 en 21.00 uur

Tijdens deze informatiebijeenkomsten wordt er om 16.00, 17.00, 19.00 en 20.00 uur*  een korte presentatie gegeven waarna u kunt rondlopen om vragen te stellen over bijvoorbeeld de verschillende deelgebieden.

Waar

  • Van der Valk Hotel Nieuwerkerk, Parallelweg Zuid 185

U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst en kunt binnenlopen op een moment naar keuze tussen 16:00 en 21:00 uur. Van 18:00 tot 19:00 uur wordt er gepauzeerd. U kunt ook op de weekmarkt van een dorp naar keuze in gesprek over de plannen:

  • Woensdag 4 oktober van 10.00 tot 13.00 uur - Weekmarkt Moordrecht
  • Donderdag 5 oktober van 10.00 tot 13.00 uur - Weekmarkt Zevenhuizen
  • Vrijdag 6 oktober van 10.00 tot 13.00 uur - Weekmarkt Nieuwerkerk aan den IJssel

Bijeenkomst bedrijventerreinen Middengebied – 22 juni 2023

Op donderdagavond 22 juni vond een bijeenkomst Bedrijventerreinen Middengebied voor de ondernemers en besturen van ondernemersverenigingen uit Zuidplas en regio gemeenten plaats. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de uitgangspunten van het bestemmingsplan en de uitgiftevoorwaarden die gesteld kunnen worden. Bekijk of download hier de presentatie 'Presentatie 22 juni 2023 - bedrijventerreinen Middengebied'.

Binnenkort vindt u hier een overzicht van de vragen die gesteld zijn tijdens de bijeenkomst.

Bijeenkomst Voorlopig Ontwerp Stedenbouw Middengebied – 29 juni 2023

Op donderdag 29 juni organiseerde de gemeente Zuidplas een bijeenkomst over de Nota van Uitgangspunten en het Voorlopig Ontwerp Stedenbouw voor het Middengebied. Tijdens deze bijeenkomst werd een presentatie over de concept versies van deze plannen gepresenteerd waarna we met huidige inwoners en ondernemers uit het gebied in gesprek zijn gegaan. Bekijk of download hier de presentatie 'Participatiebijeenkomst Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig plan Middengebied - 29 juni 2023'. Onderaan deze pagina kunt u de concept stukken downloaden.

Presentaties en verslagen informatieavonden