Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. In Zuidplas bestaat het college uit de burgemeester en vier wethouders. Iedere bestuurder heeft een portefeuille met onderwerpen waar hij bestuurlijk verantwoordelijk voor is.

De gemeentesecretaris is adviseur van het college en hoofd van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris is daarmee verbindingspersoon tussen bestuur en ambtelijke organisatie.