Wethouder Zuidplas Wybe Zijlstra

Persoonsgegevens

 • Naam - W. (Wybe) Zijlstra
 • Functie - Wethouder (3e loco)
 • Partij - CDA

Portefeuille Duurzaamheid en Beheer

 • Duurzaamheid en milieu (incl. verduurzaming bestaande (sociale) woonvoorraad)
 • Onderwijshuisvesting
 • Vastgoed
 • Beheer Openbare ruimte
 • Handhaving 
 • Sport
 • Public Affairs ontwikkeling en beleid

Nevenfuncties

 • Nevenfuncties volgen op een later tijdstip

Contactgegevens