Portefeuille Duurzaamheid en Beheer

 • Duurzaamheid en milieu (incl. verduurzaming bestaande (sociale) woonvoorraad)
 • Onderwijshuisvesting
 • Vastgoed
 • Beheer Openbare ruimte
 • Handhaving 
 • Sport
 • Public Affairs ontwikkeling en beleid

Nevenfuncties

 • Lid dagelijks en algemeen bestuur - Recreatieschap Hitland
 • Lid algemeen bestuur - Omgevingsdienst Midden-Holland
 • Vertegenwoordiging van de gemeente Zuidplas bij de Algemene Vergadering van aandeelhouders - Dunea N.V.
 • Vertegenwoordiging van de gemeente Zuidplas bij de Algemene Vergadering van aandeelhouders - Oasen N.V.
 • Vertegenwoordiging van de gemeente Zuidplas bij de Algemene Vergadering van aandeelhouders - Cyclus N.V.
 • Vertegenwoordiging van de gemeente Zuidplas bij de Algemene Vergadering van aandeelhouders - Alliander N.V.

*Alle nevenfunctie zijn onbezoldigd