Wethouder - Jan Willem Schuurman

 • Naam - J.W. (Jan Willem) Schuurman
 • Functie - Wethouder (1e loco)    
 • Partij - ChristenUnie/SGP
 • (0180) 330 300
 • j.schuurman@zuidplas.nl

Portefeuille Wonen en Financiën

 • Werk en inkomen (Participatiewet en inburgering)
 • Ruimtelijke ordening, inclusief ontwikkeling Zuidplaspolder
 • Volkshuisvesting
 • Economische Zaken
 • Vergunningverlening (fysieke leefomgeving)
 • Financiën

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur - Bedrijvenschap Regio Gouda
 • Lid algemeen bestuur - Grondbank RZG Zuidplas
 • Lid bestuur - GR IJsselgemeenten
 • Lid algemeen bestuur - Omgevingsdienst Midden-Holland
 • Voorzitter - Promen
 • Lid algemeen bestuur - Recreatieschap Hitland
 • Plaatsvervangend lid - Veiligheidsregio Hollands Midden

*Alle nevenfunctie zijn onbezoldigd