Wethouder - Daan de Haas

 • Naam - D.A. (Daan) de Haas
 • Functie - Wethouder (2e loco)
 • Partij - VVD
 • (0180) 330 300
 • d.dehaas@zuidplas.nl

Portefeuille Mobiliteit en Dienstverlening

 • Verkeer en vervoer
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Ouderen
 • Landschap en recreatie
 • Grondbedrijf
 • Dienstverlening en bedrijfsvoering
 • Personeel en organisatie
 • Jumelage

Nevenfuncties

 • Voorzitter, Lid dagelijks en algemeen bestuur - Hecht
 • Voorzitter, Regionale tafel BOSD
 • Voorzitter, Lid dagelijks en algemeen bestuur Recreatieschap Hitland
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur Recreatieschap Rottemeren
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur Streekarchief
 • Lid algemeen bestuur Platform-AB regio Midden-Holland
 • Lid BOVV
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas
 • Lid BAC PG Ghor
 • Lid bestuur Stichting Molenviergang Tweemanspolder
 • Bestuurder Dorpshuis Op Moer
 • Lid van Thematisch netwerk Cultuur en Media van de VVD
 • Lid van Thematisch netwerk BZK van de VVD 

*Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd