Wethouder Daan de Haas

Persoonsgegevens

 • Naam - D.A. (Daan) de Haas
 • Functie - Wethouder
 • Partij - VVD

Portefeuille

 • ​Financiën
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Volksgezondheid
 • Ouderen
 • Mantelzorg
 • Personeel en organisatie (inclusief Gemeentehuis)
 • Dienstverlening en bedrijfsvoering
 • Recreatie en Toerisme

Nevenfuncties

 • Lid dagelijks / algemeen bestuur - Recreatieschap Rottemeren
 • Lid dagelijks / algemeen bestuur, vicevoorzitter - Recreatieschap Hitland
 • Lid dagelijks / algemeen bestuur - Streekarchief
 • Lid algemeen bestuur - RDOG
 • Voorzitter - Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid
 • Lid bestuur - GR IJsselgemeenten
 • Lid bestuur - Stichting Molengang Tweemanspolder
 • Bestuurder - Dorpshuis Op Moer
 • Bestuurder - Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders
 • Lid - Algemene vergadering van aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten
 • Lid - Algemene vergadering van aandeelhouders Nuon N.V.
 • Lid - Algemene vergadering van aandeelhouders Alliander N.V.
 • Lid - Algemene vergadering van aandeelhouders Dunea N.V.
 • Lid - Algemene vergadering van aandeelhouders Oasen N.V.
 • Lid bestuur - Thematisch netwerk Cultuur en Media van de VVD
 • Lid werkgroep ICT - Thematisch netwerk BZK van de VVD

*Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd

Dorpswethouder Nieuwerkerk aan den IJssel

Beste inwoner van Nieuwerkerk aan den IJssel,

Begin 2017 werd ik dorpswethouder van Nieuwerkerk aan den IJssel, het dorp met het laagste punt van Nederland. Eerst moest ik nog wel eens zoeken naar een adres, tegenwoordig weet ik de weg. Nieuwerkerk vind ik een ontzettend gezellig IJsseldorp waar het goed toeven is voor inwoners, ondernemers en recreanten. Blij ben ik met de vele voorzieningen voor de bewoners, zoals het Polderbad, het rijke verenigingsleven, het sportaanbod, de winkelcentra, activiteiten voor de jeugd, de bibliotheek, Oudheidskamer, monumenten, muziekschool en het treinstation. Het is leuk om door de winkelstraatjes in het Oude Dorp te wandelen. Je bent op de fiets of te voet zo buiten in Hitland of je maakt mooie vaartochten op de Ringvaart of Hollandsche IJssel. Nieuwerkerk aan den IJssel herbergt een aantal moderne woonwijken met goede ontsluiting naar de rest van de Randstad. Hier wordt gewerkt, maar er is ook tijd voor culturele festiviteiten. Zo mocht ik dit jaar mee paraderen bij Koning Zuidplas en jureren bij de jaarlijkse Vlootschouw. Het is plezierig om dat te doen. Samen met de Nieuwerkerkers wil ik graag eens verder kijken naar soortgelijke evenementen of naar verbeteringen in de voorzieningen.

Met vriendelijke groet,
Daan de Haas

Contactgegevens