Wethouder Zuidplas Daan de Haas

Persoonsgegevens

 • Naam - D.A. (Daan) de Haas
 • Functie - Wethouder (2e loco)
 • Partij - VVD

Portefeuille Mobiliteit en Dienstverlening

 • Verkeer en vervoer
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Ouderen
 • Landschap en recreatie
 • Grondbedrijf
 • Dienstverlening en bedrijfsvoering
 • Personeel en organisatie
 • Jumelage

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur - Grondbank RZG Zuidplas
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur - Recreatieschap Rottemeren
 • Voorzitter, Lid dagelijks en algemeen bestuur - Recreatieschap Hitland
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur - Streekarchief
 • Voorzitter, Lid dagelijks en algemeen bestuur - Hecht
 • Lid algemeen bestuur - Platform-AB regio Midden-Holland
 • Lid bestuur - Stichting Molenviergang Tweemanspolder
 • Bestuurder - Dorpshuis Op Moer
 • Bestuurslid - Thematisch netwerk Cultuur en Media van de WD
 • Lid van Thematisch netwerk - BZK van de WD

*Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd

Contactgegevens