Wethouder Zuidplas Frans Klovert

Persoonsgegevens

 • Naam - F. (Frans) Klovert
 • Functie - Wethouder (4e loco)
 • Partij - D66

Portefeuille Jeugd, Gezondheid en Cultuur

 • ​Jeugd(hulp)
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs 
 • Cultuur en erfgoed
 • Implementatie Omgevingswet (incl. gebiedspaspoorten)
 • Inwoners- en ondernemersparticipatie
 • Toekomstverkenning recreatieparken
 • Subsidiebeleid
 • Mantelzorg
 • Vrijwilligers
 • Coördinerend portefeuillehouder Sociaal Domein (incl. Stichting ZO!)

Nevenfuncties

 • Nevenfuncties volgen op een later tijdstip

Contactgegevens