Wethouder - Frans Klovert

 • Naam - F. (Frans) Klovert
 • Functie - Wethouder (4e loco)
 • Partij - D66
 • (0180) 330 300
 • f.klovert@zuidplas.nl

Portefeuille Jeugd, Gezondheid en Cultuur

 • ​Jeugd(hulp)
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs 
 • Cultuur en erfgoed
 • Implementatie Omgevingswet (incl. gebiedspaspoorten)
 • Inwoners- en ondernemersparticipatie
 • Toekomstverkenning recreatieparken
 • Subsidiebeleid
 • Mantelzorg
 • Vrijwilligers
 • Coördinerend portefeuillehouder Sociaal Domein (incl. Stichting ZO!)

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur Recreatieschap Rottermeren - Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam
 • Lid algemeen bestuur Recreatieschap Hitland - Blaardorpseweg 1, 2911 BC Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Lid algemeen bestuur Streekarchief - Chocoladefabriek, 1e verdieping, Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda
 • Lid bestuur IJsselgemeenten - Gemeentehuis Capelle aan den IJssel
 • Lid bestuur BOSD
 • Lid BAC PG Ghor