Graslandschap met  blauwe lucht. In het midden uitgestoken open handpalm met daarop de tekst "We help".

In Nederland hebben we te maken met een grote instroom van vluchtelingen. Mensen vluchten vanuit hun thuisland omdat het daar niet langer veilig is. Bijvoorbeeld vanwege oorlog, een onderdrukkend regime of een natuurramp. Dit noodzaakt miljoenen mensen op de vlucht te slaan naar veiligere gebieden, waaronder dus ook naar Nederland. 

Op dit moment zitten de reguliere opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in Nederland vol. Deels omdat er nieuwe vluchtelingen ons land binnenkomen. Maar ook omdat het moeilijk is voor de statushouders die recht hebben op een woning, een woonruimte te vinden. Hierdoor zitten ze langer in een opvanglocatie dan zou moeten.

Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland gevraagd om mogelijke opvanglocaties te realiseren. De gemeente Zuidplas neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Wij helpen mensen in nood en leveren graag een bijdrage aan het oplossen van deze landelijke crisis. Dit willen we echter wel doen met zo min mogelijk impact op de omgeving en rekening houdend met de inwoners van onze gemeente.

Informatie over asielopvang in Nederland

Hieronder vindt u meer algemene informatie over de asielopvang in Nederland en hoe dit nu geregeld is: