Taskforce Huisvesting Ontheemden

Tot enige tijd geleden hield het Team Bevolkingszorg zich naast acute crises, zoals stormen en corona, bezig met de crisis- en noodopvang van vluchtelingen. Echter omdat vluchtelingenopvang sinds 2021 structureel is geworden, heeft de gemeente Zuidplas besloten hiervoor een speciaal team in te zetten: het Taskforce Huisvesting Ontheemden. De taskforce houdt zich dagelijks bezig met het opvangen van vluchtelingen en alles wat hierbij komt kijken. Dat doet het team met de realisatie van o.a. een plek om te wonen, het onderwijs, de veiligheid, contacten met verschillende partners zoals het COA en communicatie richting inwoners van Zuidplas.

Opvang van vluchtelingen

In Zuidplas vangen wij op dit moment alleen Oekraïense vluchtelingen op. Daarnaast heeft het college van Burgemeester en Wethouders het voornemen ook andere vluchtelingen op te vangen. Hiervoor heeft zij onderzocht of het mogelijk is om een Regionale Opvanglocatie (ROL) in Zuidplas te realiseren. De Spreidingswet is 23 januari aangenomen. Voor de gemeente Zuidplas betekent dit dat wij 296 personen moeten gaan opvangen.