Verhuizing doorgeven

 • Uw verhuizing geeft u door als u naar of als u binnen Zuidplas verhuist;
 • Geef de verhuizing door uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing;
 • Bent u te laat met het doorgeven, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering;
 • Verhuist u naar een andere gemeente, geef de verhuizing dan daar door;
 • Verhuist u vanuit Zuidplas naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek aan ons doorgeven. Dit doet u via 'verhuizen naar het buitenland';
 • Voor de verwerking van uw aangifte kan er toestemming van de hoofdbewoner nodig zijn. Neemt u voor meer informatie of vragen hiervoor contact op met de gemeente via (0180) 330 300);

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).'

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen
 • de ondertekende machtigingsbrief

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Direct regelen

U kunt direct online uw verhuizing doorgeven. Heeft u nu een briefadres, komt u vanuit het buitenland in Nederland wonen of gaat u emigreren, kijk dan onderaan de pagina hoe u de verhuizing door kunt geven.

Verhuizing doorgeven

Hoe lang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Verhuizen naar het buitenland (emigreren)

Aanvragen briefadres

Als u geen woonadres heeft, of als u verblijft in een instelling, kunt u zich door de gemeente laten inschrijven op een briefadres.

Meer informatie over inschrijven op een briefadres

Beëindigen briefadres

U heeft nu een briefadres en u wilt dit beëindigen en u inschrijven op een woonadres:

Doorgeven van een verhuizing vanuit een briefadres naar woonadres