U kunt een briefadres krijgen als u in Nederland geen woonadres heeft. Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij uw post ontvangt. Deze persoon moet ervoor zorgen dat u de post persoonlijk ontvangt. Het is niet mogelijk een briefadres te hebben op een postbus of leeg adres. Bij een aanvraag voor een briefadres onderzoekt de gemeente of u daadwerkelijk geen woonadres heeft.

Hoe werkt het

Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn.

De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post van de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • brieven
 • belastingformulieren
 • een stempas
 • een dagvaarding

Wie kan een briefadres aanvragen

 • De betrokkene zelf (de persoon die in een instelling gaat wonen, of die geen woonadres heeft)
 • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.

Briefadres aanvragen voor een ander

 • Een partner(getrouwd of geregistreerd partnerschap) kan voor de andere partner een briefadres aanvragen als hij/zij daarvoor schriftelijk gemachtigd is door die partner
 • Meerderjarige kinderen kunnen voor een ouder een briefadres aanvragen als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder

Daarnaast kunnen ook de volgende personen een briefadres aanvragen voor iemand anders:

 • Elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft.
 • Het hoofd van de instelling waar u gaat wonen.

Wat heb ik nodig

U heeft in ieder geval onderstaande documenten nodig. Het kan zijn dat er nog andere documenten nodig zijn, dat geeft de gemeente aan.

 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner (briefadresgever)

Wat moet ik doen

Zelf aanvragen van een briefadres kan online. In andere gevallen neemt u contact op met de gemeente om een afspraak te maken via het Klant Contact Centrum via (0180) 330 300.

Na het (online) indienen van de aanvraag neemt een medewerker van de gemeente contact met u op om een afspraak in te plannen.

Online aanvragen briefadres