Wat is het?

U moet zich inschrijven bij de gemeente als u (opnieuw) in Nederland komt wonen. Bij uw inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of deze buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

Hoe werkt het?

Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente.

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
 • U hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Wat moet ik doen?

U vult het formulier 'Formulier vestiging in Zuidplas - form registration as resident' volledig in voor uzelf, uw partner en/of kinderen. U belt naar (0180) 330 300 om een afspraak in te plannen en u neemt alle documenten mee.

U kunt ook online een afspraak maken

Afspraak maken

Hoe werkt het?

Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente.

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
 • U heeft de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Wat heb ik nodig?

 • Kopie van geldig legitimatiebewijs *
 • Indien van toepassing: een kopie van uw verblijfsvergunning
 • Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • Bewijs van uitschrijving als u afkomstig bent van de Nederlandse Antillen of Aruba
 • Andere relevante brondocumenten over rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan na de datum van uw vertrek naar het buitenland. Te denken valt aan akten van huwelijk, echtscheiding of geboorte. Indien de documenten niet in de Duitse, Engelse of Nederlandse taal zijn opgesteld, moeten deze eerst vertaald worden door een beëdigd vertaler. Houdt ook rekening met eventuele legalisatievereisten
 • Huur- of koopcontract, of toestemmingsbrief van de eigenaar of hoofdbewoner van de woning waar u verblijft. Stuur ook een kopie legitimatiebewijs van deze persoon mee.

* Belangrijk

Wij wijzen u erop dat het zeer belangrijk is dat u per post alleen kopieën van deze documenten toezend. Noteer op de kopieën duidelijk dat het een kopie betreft. Stuur nooit originele akten per post op. Op de kopie van uw reisdocument (en indien van toepassing het identiteitsbewijs van de eventuele toestemminggever voor inwoning) adviseren we u de datum en “t.b.v. gemeente Zuidplas” te noteren.

Legalisatie van documenten

Buitenlandse documenten zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte moeten in sommige gevallen gelegaliseerd worden. Legalisatie betekent dat de echtheid van een document wordt vastgesteld. Het document moet dan in het land van herkomst door een hogere autoriteit gelegaliseerd worden en soms ook aanvullend door de Nederlandse ambassade of consulaat in het betreffende land. Of u een document moet laten legaliseren en waar u dit moet doen is afhankelijk van het land waar het document vandaan komt. Voor nadere informatie hierover verwijzen wij u naar https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren. U kunt ook telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via (0180) 330 300.

Bestuurlijke boete

U bent wettelijk verplicht om brondocumenten over rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan in het buitenland te overleggen (bij een hervestiging rechtsfeiten die na de datum van uw vertrek naar het buitenland hebben plaatsgevonden). Te denken valt aan akten van huwelijk, echtscheiding of geboorte. Indien de documenten niet in de Duitse, Engelse of Nederlandse taal zijn opgesteld, moeten deze eerst vertaald worden. Houdt ook rekening met eventuele legalisatievereisten. Mocht u in het bezit zijn van deze brondocumenten, neem deze dan mee bij de afspraak met onze medewerker. Mocht u deze nog niet in uw bezit hebben, dan wordt u door ons schriftelijk geïnformeerd wanneer wij deze uiterlijk van u willen ontvangen. Indien u niet aan deze verplichting voldoet kan u een bestuurlijke boete worden opgelegd van maximaal € 325,00.

Extra informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Zuidplas, bereikbaar via (0180) 330 300.

Stappenplan terug naar Nederland verhuizen

Checklist in Nederland gaan wonen of werken