Op deze pagina vindt u een geschenkenregister Gemeenteraad vanaf januari 2024 die wethouders, raadsleden en fractieadviseurs naar aanleiding van hun functie hebben ontvangen. De wethouders zijn verplicht om geschenken en giften bij de gemeentesecretaris te melden, de raadsleden en fractieadviseurs zijn verplicht om geschenken en giften bij de griffier te melden, zij maken hiervan een register en publiceren dit. Wethouders, burgemeester, raadsleden en fractieadviseurs mogen geen geschenken accepteren als zijn of haar onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.

Onverminderd geldt dat leden geschenken en giften van tot en met € 50, zelf mogen behouden. Geschenken en giften van meer dan € 50 worden teruggestuurd of eigendom van de gemeente. Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen. Deelname aan excursies en evenementen op kosten van derden, maken leden binnen één week openbaar. In het geval van buitenlandse reizen voor rekening van derden, leggen leden de uitnodigingen hiervoor, voor aan de griffie. De leden dienen binnen één week terug te keren naar Nederland, en het doel, de bestemming, de duur van de reis en de kosten door te geven aan de griffie. Alle geschenken, excursies, evenementen en reizen worden geregistreerd in het register.

Burgemeester en wethouders

Deze regels zijn er om de onafhankelijke positie van de wethouders en burgemeester te waarborgen en in lijn met de regels uit paragraaf 4 van de 'Gedragscode integriteit wethouders en burgemeester Zuidplas 2019'.

Raadsleden en fractieadviseurs

Deze regels zijn er om de onafhankelijke positie van de raadsleden en fractieadviseurs te waarborgen en in lijn met de regels uit paragraaf 4 van de 'Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019'.
 

Geschenkenregister 2024

Op dit moment zijn er nog geen geschenken bekend voor publicatie in het register.

DatumNaamFunctiePartijOmschrijvingBedrag