De gemeente Zuidplas geeft subsidies aan:

  • (vrijwilligers)organisaties die activiteiten organiseren die ervoor zorgen dat mensen kunnen 'meedoen' in de samenleving, met name jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Ook organisaties op het gebied van evenementen en cultuur kunnen subsidie ontvangen;
  • (professionele) instellingen die een diensten- of activiteitenaanbod hebben dat de gemeente wettelijk gezien moet aanbieden en/of die de gemeente zo belangrijk vindt, dat zij dit aanbod met een subsidie wil ondersteunen.

Welke activiteiten er precies voor subsidie in aanmerking komen, kunt u lezen in de uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023 op www.decentrale.regelgeving.overheid.nl(externe link).

Instellingssubsidie aanvragen

Dit is een subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal (boek)jaren voor een periode van maximaal 4 jaar aan een instelling wordt verstrekt, voor activiteiten die de gemeente aan inwoners dient of wenst aan te bieden.

Aanvraagformulier instellingssubsidies

Subsidiejaarprogramma's 2023

U kunt de Subsidiejaarprogramma's van 2023 hier downloaden of bekijken: