De gemeente Zuidplas geeft subsidies aan:

  • (vrijwilligers)organisaties die activiteiten organiseren die ervoor zorgen dat mensen kunnen 'meedoen' in de samenleving, met name jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Ook organisaties op het gebied van evenementen en cultuur kunnen subsidie ontvangen;
  • (professionele) instellingen die een diensten- of activiteitenaanbod hebben dat de gemeente wettelijk gezien moet aanbieden en/of die de gemeente zo belangrijk vindt, dat zij dit aanbod met een subsidie wil ondersteunen.

Welke activiteiten er precies voor subsidie in aanmerking komen, kunt u lezen in de uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023 op www.decentrale.regelgeving.overheid.nl.

Een Activiteiten subsidie wordt per (boek)jaar aan een instelling verstrekt voor activiteiten die vanuit de samenleving worden geïnitieerd.

Aanvraagformulier activiteitensubsidies

Subsidiejaarprogramma 2024

U kunt het ambtelijk Subsidiejaarprogramma's van 2024 hier downloaden of bekijken: