De gemeente Zuidplas geeft subsidies aan:

  • (vrijwilligers)organisaties die activiteiten organiseren die ervoor zorgen dat mensen kunnen 'meedoen' in de samenleving, met name jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Ook organisaties op het gebied van evenementen en cultuur kunnen subsidie ontvangen;
  • (professionele) instellingen die een diensten- of activiteitenaanbod hebben dat de gemeente wettelijk gezien moet aanbieden en/of die de gemeente zo belangrijk vindt, dat zij dit aanbod met een subsidie wil ondersteunen.

Welke activiteiten er precies voor subsidie in aanmerking komen, kunt u lezen in de uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023 op www.decentrale.regelgeving.overheid.nl(externe link).

Bij Incidentele subsidies onderscheiden wij drie types die aan een instelling worden verstrekt voor eenmalige activiteiten:

  • Startsubsidie: een subsidie voor het vergoeden van startkosten als notariskosten, eenmalige kleine investeringen en/of PR
  • Aanjaag subsidies: een subsidie voor nieuwe projecten die zich nog moeten bewijzen, gegeven voor een periode tussen de 1 en 3 jaar
  • Subsidies voor eenmalige activiteiten: een subsidie voor éénmalige, nieuwe activiteiten of projecten

Aanvraagformulier incidentele subsidies

Subsidiejaarprogramma 2024

U kunt het ambtelijk Subsidiejaarprogramma's van 2024 hier downloaden of bekijken: