De detailhandelsnota beschrijft hoe gemeente Zuidplas de toekomst ziet van winkels in de dorpen. De gemeente gebruikt deze nota als richtlijn bij beslissingen over detailhandel. Het doel van de nota is om in deze uitdagende tijd een vitale winkelstructuur in Zuidplas te behouden.

De nota is geen blauwdruk maar biedt kaders en benoemt prioriteiten en kansen. Met de nota dagen we alle betrokkenen uit om actief met die kansen aan de slag te gaan, om op die manier het winkelaanbod in onze dorpen aantrekkelijk en vitaal te houden en ook nieuwe initiatieven uit te lokken. Het opgenomen uitvoeringsprogramma in de nota dient als hulpmiddel voor de winkeliers, eigenaren en de gemeenten om concreet over te gaan tot actie.