Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke plaats mogelijk is.  De Omgevingswet wil aan de ene kant ruimte bieden aan ontwikkelingen in de leefomgeving en aan de andere kant de kwaliteiten van de leefomgeving beschermen. Bij gebiedsontwikkelingen onder de Omgevingswet wordt rekening gehouden met alle thema’s en ontwikkelingen die er spelen in dat gebied. Met ruimte om lokale initiatieven mogelijk te maken en oplossingen op maat te realiseren.

Wat betekent de Omgevingswet voor u

U krijgt vanaf 1 januari 2024 met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De Omgevingswet biedt ruime mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving.

Overheden gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat inwoners bij één digitaal loket een vergunning aan kunnen vragen. De procedure voor het aanvragen van een vergunning wordt flink ingekort van 26 naar 8 weken.

Dit is wat er feitelijk verandert:

  • Van 26 wetten gaan we naar één omgevingswet;
  • De uitwerking van de wet gebeurt in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur;
  • Van 5000 wetsartikelen gaan we naar 350 wetsartikelen;
  • Van meerdere bestemmingsplannen gaan we naar één omgevingsplan voor het grondgebied van heel de gemeente.

De Omgevingswet is in werking getreden 1 januari 2024. Wat is er veranderd rondom planologische procedures

Andere manier van werken

Het doel van het initiatief staat centraal in plaats van de vraag: 'mag het wel?' Het is nu zo, dat de gemeente de initiatiefaanvraag toetst aan de regels. Met de omgevingswet krijgt de gemeente een meer adviserende rol. Wij gaan samen met u kijken hoe uw initiatief mogelijk gemaakt kan worden. Uw initiatief en u als initiatiefnemer staan centraal. Om uw initiatief met de gemeente te bespreken, kunt u een aanvraag doen om uw conceptverzoek te laten beoordelen. Grotere initiatieven worden besproken op de intake- en omgevingstafel

De Omgevingswet

Uw voordelen op een rij:

  • Minder en overzichtelijkere regels;
  • Eén loket en één vergunningsaanvraag, ook als er meerdere overheden bij betrokken zijn;
  • U krijgt snel een antwoord op uw vergunningaanvraag;
  • Er is meer ruimte om zelf een initiatief te starten.

Voordelen voor een initiatiefnemer op een rij