De gemeente Zuidplas is een integere en betrouwbare opdrachtgever die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt. Dit beleid helpt de gemeente in het streven naar een rechtmatige en doelmatige inkooppraktijk.

Het draagt ook zorg voor een juiste inbedding van de actuele politieke thema’s, namelijk: Duurzaam inkopen en Social Return. Social Return wordt zoveel mogelijk betrokken in inkoop- en aanbestedingstrajecten. De doelstelling is om 100% duurzaam in te kopen.