Bij Stichting ZO! kun je terecht voor alle vragen en zorgen over ondersteuning, hulp, welzijnsactiviteiten, maatwerkvoorzieningen en vrijwilligerswerk bij de Stichting ZO! zijn. Op deze pagina staat waarvoor je bij Stichting ZO! kunt zijn en waarvoor je nog bij de gemeente Zuidplas kunt zijn.

Wat is Stichting ZO!

Stichting ZO! is een nieuwe naam met bekende gezichten. De gemeente Zuidplas wil door het samengaan van het Sociaal Team Zuidplas, Welzijn Zuidplas, Wmo (consulenten), opbouwwerk en een gedeelte van het CJG Zuidplas één toegang voor alle inwoners mogelijk maken. Op deze manier kun je voor heel veel vragen en zorgen terecht bij nog maar één organisatie. Hierdoor is de toegang tot zorg en ondersteuning eenvoudiger en sneller, met behoud van de goede kwaliteit. Er blijft een nauwe samenwerking tussen Stichting ZO! en de gemeente Zuidplas. 

Waarvoor kan je nog terecht bij de gemeente

Als inwoner kun je met zorg- en ondersteuningsvragen bij Stichting ZO! terecht. De gemeente is vooral verantwoordelijk voor de administratie en de financiële afwikkeling als er een maatwerkvoorziening is aangevraagd. Gemeente Zuidplas blijft dus de declaraties en de facturen van zorgaanbieders verwerken en afhandelen. Voor alle andere inhoudelijke vragen die over hulp en ondersteuning gaan kun je bij Stichting ZO! terecht.  De beschikking wordt door de gemeente opgesteld, daarmee blijft het college van burgemeester en wethouders  verantwoordelijk voor het besluit. Mocht je bezwaar hebben tegen het besluit dan kun je terecht bij de gemeente.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft bestaan, daarvoor kun je terecht voor alle vragen over opgroeien (de jeugdverpleegkundige en jeugdarts, consultatiebureau, jeugdgezondheidszorg). Voor informatie over werk, inkomen en schuldhulpverlening blijft IJsselgemeenten de partij, naast de ondersteuning die Stichting ZO! hiervoor biedt.

Daarnaast kun je hier terecht voor alle informatie rond vrijwilligerswerk, voor inzet in jouw buurt en voor meedoen aan veel verschillende activiteiten voor alle leeftijden.

www.stzo.nl(externe link)

Stichting ZO! is een nieuwe naam met bekende gezichten. Alle ervaring en kennis op één plek door het samengaan van het Sociaal Team Zuidplas, Welzijn Zuidplas, Wmo-consulenten, opbouwwerk en een gedeelte van het CJG Zuidplas.

Vragen of meer informatie

Voor meer informtie of vragen kun je contact opnemen met de medewerkers van Stichting ZO!

  • (0180) 310 050 (werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur)
  • Bij spoed na 12.30 uur bel (0180) 310 050 en kies in het menu voor 'spoedgevallen'
  • Info@stzo.nl