De gemeente Zuidplas kent veel groene gebieden met veel water, in zowel meren, rivieren en het kenmerkende laagveenlandschap. Samen met de ligging vlak bij steden als Rotterdam en Gouda maakt dat in de gemeente Zuidplas ook veel wordt gerecreëerd. Dat zien we terug in het grote aantal recreatieparken in Zuidplas. Binnen de gemeentegrenzen zijn acht recreatieparken te vinden.

De gemeente Zuidplas heeft beleid gemaakt ten behoeve van het gebruik van recreatiewoningen, kort samengevat staat in dat beleid wat wel en niet mag. U als gebruiker of eigenaar van een recreatieverblijf krijgt te maken met deze regels. Zo zijn er bijvoorbeeld gebruiksregels en bepaalde gemeentelijke belastingen waar u mee te maken krijgt. De kern van deze regels is dat recreatiewoningen gebruikt moeten worden voor recreatie en niet voor permanente bewoning. U moet elders een hoofdverblijf hebben en ook op dat adres ingeschreven staan. 
Wat wel en niet mag is onder meer vastgelegd in het bestemmingsplan. Als u handelt in strijd met het bestemmingsplan en het beleid rond het niet recreatief gebruik van recreatieverblijven kan de gemeente (laten) handhaven. Deze pagina biedt een samenvatting van het beleid. De beleidsdocumenten staan op de pagina beleid recreatieverblijven en als u het bestemmingsplan wilt bekijken gaat u naar www.ruimtelijkeplannen.nl

Aan de hand van een aantal vragen leggen we uit wat de regels zijn.

Ik heb een recreatiewoning, maar wil daar echt gaan wonen, mag dat?

U mag niet permanent in uw recreatiewoning wonen. Het is niet alleen de gemeente Zuidplas die dit heeft bepaald, maar ook de provincie Zuid-Holland staat dat niet toe. Door te wonen in een recreatiewoning gebruikt U het recreatieverblijf in strijd met wet- en regelgeving. De gemeente Zuidplas handhaaft op het wonen in recreatiewoningen en kan u een last onder dwangsom opleggen om de illegale bewoning te beëindigen. De gemeente Zuidplas is verplicht te handhaven, dit is geen keuze.  

In het verleden zijn er in een overgangsfase enkele uitzonderingen gemaakt voor wonen in een recreatiewoning. Dat gebeurde als overgangsfase omdat sommige mensen al lang woonden in hun recreatiewoning. Inmiddels is die fase afgelopen. De overgangsfase is gestopt op 1 juli 2013. Door de gemeente Zuidplas worden geen nieuwe gedoogbeschikkingen meer af gegeven.
 

Mijn makelaar of het recreatiepark vertelt me dat ik er wel kan wonen.

Deze informatie is dan niet correct. De gemeente Zuidplas kan helaas geen rekening houden met het verspreiden van verkeerde informatie door derden. Het beleid staat gepubliceerd op de website. Bij twijfel is het raadzaam contact op te nemen met de gemeente.

Ik ga mijn huis lang verbouwen, mag ik langer verblijven in een recreatiewoning?

Binnen de gemeente Zuidplas is sprake van tijdelijk- niet recreatief gebruik. Op basis van een bij de gemeente aan te vragen en door de gemeente te verlenen ontheffing kan er, onder bepaalde voorwaarden, voor een periode niet langer dan 6 maanden, op een recreatiepark worden verbleven. De ontheffing wordt slechts onder specifieke voorwaarden verleend. Een van de voorwaarden is dat er sprake moet zijn van een hoofdverblijf dan wel concreet zicht op een hoofdverblijf binnen een periode van minder dan 6 maanden.
Op basis van sec een toezegging dat u binnen 6 maanden weer vertrekt is het niet mogelijk een ontheffing te verlenen. Meer informatie hierover is te vinden in het beleid, te vinden op de pagina beleid recreatieverblijven.

Ik ben mantelzorger voor een naaste, maar woon zelf ver weg, kan ik dan langer verblijven?

U kunt een ontheffing vragen. U moet dan onder andere aan kunnen tonen voor wie u zorgt, dat u als enige deze zorg kunt verlenen. Hoe u deze ontheffing aanvraagt staat op de pagina beleid recreatieverblijven.Op basis van een bij de gemeente aan te vragen en door de gemeente te verlenen ontheffing kan er, onder bepaalde voorwaarden, voor een periode niet langer dan 6 maanden, op een recreatiepark worden verbleven.

Ik heb een recreatiewoning, ik woon er niet, maar toch krijg ik een aanslag voor gemeentelijke belastingen, hoe kan dat?

Alle gebruikers krijgen met een aantal gemeentelijke belastingen te maken, zo ook u als eigenaar. U kunt bijvoorbeeld een aanslag krijgen voor afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en Onroerend Zaak Belasting. Ook het Waterschap kan u bepaalde heffingen opleggen.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over het gebruik van uw recreatiewoning of wilt u een ontheffing aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente Zuidplas. Dat kan via e-mail gemeente@zuidplas.nl, telefoonnummer (0180) 330 300, of stuur een brief naar Gemeente Zuidplas, postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel