Recreatiewoningen

In de gemeente Zuidplas zijn acht recreatieparken: 

 1. De Bonk;
 2. De Koornmolen;
 3. IJsseldreef;
 4. De Poldertuin;
 5. Parc de IJsselhoeve;
 6. ’t Vissertje;
 7. Klein Moordrecht;
 8. De Randstad.

Een van de meest gestelde vragen door inwoners van Zuidplas gaat over de mogelijkheden om te wonen of lang verblijven in een recreatiewoning. Het uitgangspunt is altijd dat de recreatieverblijven in Zuidplas bestemd zijn voor recreatief gebruik. Als gemeente zijn wij verplicht hierop te handhaven en wij doen dit actief op strijdig gebruik.

Calamiteitenregeling

In Zuidplas is het mogelijk om middels de calamiteitenregeling uitstel te krijgen op het handhaven van de recreatiewoning. Er is hiervoor beleid vastgesteld (31 maart 2015) voor het Tijdelijk niet recreatief gebruik van een recreatiewoning. Dit beleid is bedoeld voor urgente gevallen waarin echt geen andere oplossingen voor handen zijn. In Zuidplas is het mogelijk een tijdelijke ontheffing voor langer verblijf (maximaal zes maanden) in een recreatieverblijf aan te vragen. Deze ontheffing wordt niet zomaar verstrekt en kan niet worden verlengd. Er zijn namelijk geen mogelijkheden tot verlenging (langer dan 6 maanden) omdat de recreatieparken in de gemeente Zuidplas niet bestemd zijn voor permanente bewoning. Hier wordt derhalve ook op gehandhaafd. Dat betekent dat u na 6 maanden de recreatiewoning hoe dan ook moet verlaten. Vandaar dat wij aan de voorkant van uw aanvraag nadrukkelijk uw medewerking vragen en u met schriftelijke bewijzen aan moet tonen dat deze termijn niet wordt overschreden.

Er moet voldaan worden aan een aantal vereisten (zie hieronder) en u moet deze vereisten schriftelijk kunnen onderbouwen. Het optioneel kiezen voor het verblijf in een recreatiefverblijf omdat dit tot één van de mogelijkheden behoort (daar waar andere mogelijkheden niet onderzocht zijn), is geen indicatie van een bijzondere situatie of calamiteit.

De beleidsdocumenten kunt u terugvinden op de pagina 'Beleid recreatieverblijven'.

Ontheffing vereisten

Voor een ontheffing moet u minimaal aan kunnen tonen:

 1. Wat de calamiteit/reden is:
  • Beschrijf de noodzaak/urgentie waarom u nergens anders kunt verblijven dan in een recreatieverblijf, waarom er geen andere oplossing voor handen is;
  • Dat u geen andere mogelijkheden heeft voor huisvesting. Dit kunt u aantonen, middels relevante correspondentie met woningcorporaties dan wel particuliere verhuurders waaruit blijkt dat er geen andere mogelijkheden zijn voor huisvesting;
  • U dient aan te tonen dat u meerdere mogelijkheden heeft onderzocht/verkend. Mocht u niet over dergelijke schriftelijke stukken beschikken, dan vragen wij u hiervoor nadrukkelijk alsnog zorg te dragen. Deze schriftelijke stukken zijn helaas benodigd om de calamiteit/reden concreet in beeld te brengen.
 2. Wat de periode van overbrugging wordt:
  • Beschrijf en onderbouw de tijdelijkheid;
  • Onderbouw dat u concreet zicht heeft op vertrek naar bijvoorbeeld een vervolgwoning (dit zou kunnen door bijvoorbeeld een kopie huur- of koopovereenkomst op uw naam, voorzien van de periode waarin u de woning kan gaan wonen). Op basis van alleen een toezegging dat u binnen 6 maanden weer vertrekt is het niet mogelijk een ontheffing te verkrijgen;
  • Geef aan waar u uw hoofdverblijf nu heeft en daar bent ingeschreven in de Basis Registratie Personen.

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan kunt u uw verzoek via onderstaande button indienen:

Verzoek ontheffing recreatieparken

Vragen of meer informatie

Voor overige vragen of meer informatie neemt u contact op via ontheffingrecreatieparken@zuidplas.nl. Uw verzoek beoordelen wij  aan de hand van wat u schriftelijk heeft overlegd.