In de gemeente Zuidplas zijn acht recreatieparken: 

 1. De Bonk
 2. De Koornmolen
 3. IJsseldreef
 4. De Poldertuin
 5. Parc de IJsselhoeve
 6. ’t Vissertje
 7. Klein Moordrecht
 8. De Randstad

Deze pagina biedt een samenvatting van het beleid. De beleidsdocumenten staan op de pagina beleid recreatieverblijven.

Een van de meest gestelde vragen door inwoners van Zuidplas gaat over de mogelijkheden om te wonen of lang verblijven in een recreatiewoning. Het uitgangspunt is altijd dat de recreatieverblijven in Zuidplas bestemd zijn voor recreatief gebruik. Als gemeente zijn wij verplicht hierop te handhaven en wij doen dit actief op strijdig gebruik. 

In Zuidplas is beleid vastgesteld (31 maart 2015) voor het Tijdelijk niet recreatief gebruik. Dit beleid is bedoeld voor urgente gevallen waarin echt geen andere oplossingen voor handen zijn. In Zuidplas is het mogelijk een tijdelijke ontheffing voor langer verblijf (maximaal zes maanden) in een recreatieverblijf aan te vragen. Deze ontheffing wordt niet zomaar verleend en kan niet worden verlengd.

Er moet voldaan worden aan een aantal vereisten (zie hieronder) en u moet deze vereisten schriftelijk kunnen onderbouwen. Het optioneel kiezen voor het verblijf in een recreatiefverblijf omdat dit tot één van de mogelijkheden behoort (daar waar andere mogelijkheden niet onderzocht zijn), is geen indicatie van een bijzondere situatie of calamiteit.

Ontheffing vereisten

Voor een ontheffing moet u minimaal aan kunnen tonen:

 • Wat de calamiteit is:
  • Beschrijf de noodzaak/urgentie waarom u nergens anders kunt verblijven dan in een recreatieverblijf, waarom er geen andere oplossing voor handen is;
  • Welke andere mogelijkheden u heeft onderzocht om ergens anders te wonen en maak duidelijk dat het verblijven in een recreatieverblijf niet uw eerste optie is.
 • Wat de periode van overbrugging wordt:
  • Beschrijf en onderbouw de tijdelijkheid; 
  • Onderbouw dat u concreet zicht heeft op vertrek naar bijvoorbeeld een vervolgwoning (dit zou kunnen door bijvoorbeeld een kopie huur- of koopovereenkomst op uw naam, voorzien van de periode waarin u de woning kan gaan wonen). Op basis van alleen een toezegging dat u binnen 6 maanden weer vertrekt is het niet mogelijk een ontheffing te verlenen;
  • Geef aan waar u uw hoofdverblijf nu heeft en daar bent ingeschreven in de Basis Registratie Personen.
 • Voor wie de ontheffing wordt aangevraagd:
  • Met welke personen wilt u (met een ontheffing) tijdelijk in een recreatieverblijf wonen

Als u aan al deze voorwaarden voldoet en u een ontheffing wilt aanvragen, kunt u uw aanvraag inclusief bijlagen, mailen naar ontheffingrecreatieparken@zuidplas.nl. Uw aanvraag beoordelen wij  aan de hand van wat u schriftelijk heeft overlegd.