In de gemeente Zuidplas zijn acht recreatieparken met in totaal zo’n 850 recreatiewoningen.

Het college van Zuidplas heeft besloten om het huidige beleid inzake permanente bewoning van recreatieverblijven ongewijzigd voort te zetten.

Het college heeft onderzoek gedaan naar de juridische houdbaarheid en financiële haalbaarheid om de peildatum voor permanente bewoning van recreatieverblijven te verschuiven naar 1 januari 2010. Uit het onderzoek blijkt dat het wijzigen van de peildatum weliswaar financieel haalbaar is, maar dat het juridisch niet houdbaar is. Daarom heeft het college besloten om het huidige beleid voort te zetten. Hiermee komt voor een langlopend dossier helderheid.

Hardheidsclausule

Tijdens de raadsvergadering van 31 maart 2015 heeft het college toegezegd het maatwerk voor mensen die permanent wonen in een recreatiewoning ruimhartiger toe te passen. Het college heeft in de vergadering van 1 juni 2015 besloten een verruiming toe te passen op de vastgestelde kaders voor het maatwerk. In de informatienota aan de raad kunt u (de wijzigingen in) het beleid nalezen.