Beleid, recreatieverblijven

De gemeente Zuidplas kent veel groene ruimte en water om te recreëren. Om daar langer van te kunnen genieten zijn er ook meerdere plekken om te overnachten, waaronder acht recreatieparken.  De gemeente Zuidplas vindt het belangrijk dat recreatiewoningen ook daadwerkelijk gebruikt worden waarvoor zij zijn bestemd. Daarom is beleid gemaakt, waarin staat wat wel en niet mag in recreatiewoningen. Als gemeente zijn wij verplicht hierop te handhaven en wij doen dit actief op strijdig gebruik.

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden over de recreatieparken.

Ik wil weten wat wel en niet kan/mag in mijn recreatiewoning

De gemeente Zuidplas heeft beleid gemaakt over het gebruik van recreatiewoningen, in dat beleid staat wat wel en niet mag. Op deze pagina zijn alle stukken terug te vinden onder 'Te downloaden bestanden'. Als u het bestemmingsplan wilt bekijken gaat u naar www.ruimtelijkeplannen.nl

Ik heb een recreatiewoning en wil daarin wonen, mag dat

U mag niet permanent in uw recreatiewoning wonen. Het is niet alleen de gemeente Zuidplas die dit heeft bepaald, maar ook de provincie Zuid-Holland staat dat niet toe. Door te wonen in een recreatiewoning gebruikt u het recreatieverblijf in strijd met wet- en regelgeving. De gemeente Zuidplas handhaaft op het wonen in recreatiewoningen en kan u een last onder dwangsom opleggen om de illegale bewoning te beëindigen. De gemeente Zuidplas is verplicht te handhaven, dit is geen keuze.

Kan ik een gedoogbeschikking krijgen om in mijn recreatiewoning te wonen

In het verleden zijn er in een overgangsfase enkele uitzonderingen gemaakt voor wonen in een recreatiewoning. Dat gebeurde als overgangsfase omdat sommige mensen al lang in hun recreatiewoning woonden. Deze overgangsfase is gestopt op 1 juli 2013 en worden door de gemeente Zuidplas geen nieuwe gedoogbeschikkingen meer af gegeven.

Mijn makelaar of het recreatiepark vertelt me dat ik er wel kan wonen

Deze informatie is niet correct. De wet- en regelgeving staat permanente bewoning niet toe. Het beleid staat gepubliceerd op de website. Bij twijfel is het raadzaam om deze beleidsstukken te lezen en eventueel contact op te nemen met de gemeente. De gemeente Zuidplas kan helaas geen rekening houden met het verspreiden van verkeerde informatie door derden. 

Ik ga mijn huis lang verbouwen, of ik heb een ander huis gekocht en moet de tijd overbruggen tussen twee woningen in, mag ik voor langere tijd verblijven in een recreatieverblijf

Binnen de gemeente Zuidplas is er de mogelijkheid om een recreatieverblijf tijdelijk, niet recreatief te gebruiken. Onder strikte voorwaarden is het mogelijk voor een periode niet langer dan 6 maanden op een recreatiepark verblijven. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente Zuidplas. De voorwaarden waaraan u in ieder geval moet voldoen vindt u op de pagina 'Recreatiewoningen'.