Heeft u via onze gemeente toegang tot vertrouwelijke gegevens die niet voor u zijn bestemd? Of zijn er documenten met persoonsgegevens naar u verzonden over een andere persoon? Dan is er mogelijk sprake van een datalek.

Wat is een datalek

Voorbeelden:

  • persoonsgegevens die terechtkomen bij iemand die daar eigenlijk geen toegang toe mag hebben;
  • gegevens gaan verloren waarvan geen back-up is;
  • het stelen van persoonsgegevens door een hacker;
  • een verloren USB-stick met adresbestanden of een gestolen laptop, tablet of smartphone.

Wat doen we als er een datalek is ontdekt

  • We willen het lek zo snel mogelijk herstellen. Tegelijkertijd gaan we zorgvuldig na welke gegevens er zijn gelekt en of er personen zijn die door het lek zijn benadeeld.
  • Als er een reëel risico is dat de privacy van bepaalde personen is geschonden, melden we het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunnen we de betrokken personen informeren en hen helpen om het risico op schade door het datalek te minimaliseren.

Datalek direct melden

Let op: deel het datalek of zichtbare data niet met anderen. Maakt u misbruik van een datalek of van persoonsgegevens die u per ongeluk hebt ontvangen? Dan doen wij aangifte bij de politie

Melden datalek