Klacht indienen

Als u vindt dat u niet correct bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan willen wij dit graag weten. Uw klacht kan gaan over de manier waarop wij onze taken uitvoeren, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente.

Hoe werkt het?

Klacht over de openbare ruimte

Heeft u een klacht over de openbare ruimte, ziet u iets dat kapot is, opgeruimd moet worden of op een andere manier onze aandacht vereist? Dan geeft u dit via een melding openbare ruimte aan ons door.

Melding openbare ruimte

Wat moet ik doen?

Gaat uw klacht over één van de onderstaande mogelijkheden, geef uw klacht dan aan ons door:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

Klacht doorgeven met DigiD

U kunt uw klacht ook doorgeven zonder DigiD. U moet dan zelf al uw persoons- en contactgegevens in vullen. Wij hebben deze gegevens nodig om u te kunnen bereiken bij vragen over uw klacht en om u terugkoppeling te geven over de status van uw klacht.

Klacht doorgeven zonder DigiD

Hoe lang duurt het?

Artikel 9:11 van de Awb en artikel 6 van de verordening bepalen dat de klacht binnen zes weken afgehandeld wordt. De afhandeling kan voor ten hoogste vier weken verdaagd worden. Dit dient dan wel schriftelijk te gebeuren.

De klager krijgt in principe binnen een week na ontvangst van de klacht een schriftelijke bevestiging van de klacht en een uitnodiging voor een mondelinge toelichting. De klager krijgt vervolgens maximaal een week de tijd om te reageren op het gespreksverslag. De beklaagde en diens afdelingshoofd krijgen in principe twee weken de tijd voor een schriftelijke reactie op de klacht.

Wanneer de termijnen nagekomen worden, zou het normaliter mogelijk moeten zijn om een klacht binnen zes weken af te doen. Slechts wanneer er sprake is van een complex dossier of van bijzondere omstandigheden zal van de verdaging mogelijkheid gebruik gemaakt worden.

Extra informatie

Jaaroverzichten klachten

In de jaarverslagen vindt u een overzicht van de klachten die sinds 2015 zijn ingediend bij de gemeente Zuidplas. Het gaat dan om klachten over hoe (een medewerker van) de gemeente zich tegenover de klager of een ander heeft gedragen. U kunt de jaaroverzichten op deze pagina bekijken of downloaden.