Iedereen kan de aanwezigheid van een bepaalde boom anders ervaren. Zo kan de ene persoon last hebben van een boom die zonlicht in de woning wegneemt, terwijl de ander de boom juist fijn vindt voor de schaduw. In welke situatie spreek je van onoverkomelijke overlast waar iets aan gedaan moet worden? Wanneer moet je de last dragen omwille van het voortbestaan van de boom? Het is de taak van gemeente Zuidplas om alle gevallen gelijk te beoordelen en te behandelen. Daarom is er een 'Richtlijn overlast gemeentelijke bomen' opgesteld met daarin de mogelijke situaties die overlast veroorzaken en wat in die gevallen gedaan kan worden, zoals eenmalig snoeien, extra snoeien, wortels kappen of de boom verwijderen.

Het is mogelijk dat eenmalige snoei het probleem niet of alleen maar tijdelijk oplost. In de richtlijn wordt soms de overweging van extra snoei of kap als oplossing genoemd. Hierbij speelt wel de status van de boom een rol. Waardevolle (monumentale) bomen en bomen die bepalend zijn voor het straatbeeld zijn beschermd tegen ingrijpende snoei en (voortijdige) kap. Voor de ‘gewone’ straat en laanbomen en particuliere bomen die geen status hebben, kan de gemeente extra snoei of (voortijdige) kap wel overwegen.

De gemeente Zuidplas behandelt alleen aanvragen voor gemeentelijke bomen (een boom op grond van de gemeente). Als de boom in de tuin van uw buren staat, moet u dit zelf met de buren oplossen. Heeft u een huurwoning, dan kunt u uw verhuurder inschakelen (b.v. een woningcorporatie). Voor iedere gekapte gemeentelijke boom komt een boom terug, waarbij dan opnieuw wordt beoordeeld of de locatie en de boomsoort past.

Wanneer komen wij in actie

Als er sprake is van een gevaarlijke situatie lossen wij deze zo snel mogelijk op. Minder urgente problemen/meldingen nemen wij mee in onze onderhoudsplanning. Komt uw probleem niet voor in onderstaande overzicht? Maak dan een melding via 'Melding woon- en leefomgeving'.

U kunt ook een melding maken voor de ecologische bestrijding van bladluis en de eikenprocessierups.

Wanneer grijpen wij niet direct in

De gemeente onderneemt geen actie als:

  • u last heeft van (bloesem)blaadjes, luizen, stuifmeel, vogelpoep of bladeren in de dakgoot;
  • u last heeft van verminderde lichtinval;
  • u last heeft van verminderde lichtopbrengst van zonnepanelen;
  • de boom op privéterrein staat

In het complete overzicht 'Wanneer komt de gemeente in actie bij bomenoverlast' leest u precies wanneer wij wel/niet in actie komen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het beleid van de gemeente Zuidplas over het snoeien/onderhoud van bomen? Bekijk dan de pagina 'Beleid, groen' voor o.a. het bomenbeleid- en beheerplan.