Of iemand het effect van een boom als lust of last ziet, hangt af van persoonlijke voorkeuren. In welke situatie spreek je van onoverkomelijke overlast waar iets aan gedaan moet worden? Wanneer moet je de last dragen omwille van het voortbestaan van de boom? Het is de taak van gemeente Zuidplas om alle gevallen gelijk te beoordelen en te behandelen. Daarom is er een 'Richtlijn overlast gemeentelijke bomen' opgesteld met daarin de mogelijke situaties die overlast veroorzaken en wat in die gevallen gedaan kan worden, zoals eenmalig snoeien, extra snoeien, wortels kappen of de boom verwijderen.

Het is mogelijk dat eenmalige snoei, het probleem niet, of alleen maar tijdelijk oplost. In de richtlijn wordt soms de overweging van extra snoei of kap als oplossing genoemd. Hierbij speelt echter de status van de boom een rol. Waardevolle bomen en structuurbomen zijn beschermd tegen ingrijpende snoei en (voortijdige) kap. Denk hierbij aan monumentale bomen en bomen die cruciaal zijn voor het straatbeeld. Voor de ‘gewone’ straat en laanbomen en particuliere bomen die geen status hebben, kan de gemeente extra snoei of (voortijdige) kap overwegen.

De gemeente Zuidplas behandelt alleen aanvragen voor gemeentelijke bomen (een boom op grond van de gemeente). Als de boom in de tuin van uw buren staat, moet u dit zelf met de buren oplossen. Heeft u een huurwoning, dan kunt u uw verhuurder inschakelen (b.v. een woningcorporatie). Voor iedere gekapte gemeentelijke boom komt een boom terug, waarbij dan opnieuw wordt beoordeeld of de locatie en de boomsoort passen. 

Wanneer komen wij in actie

Als er sprake is van een gevaarlijke situatie lossen wij deze zo snel mogelijk op. Minder urgente problemen/meldingen nemen wij mee in onze onderhoudsplanning. Komt uw probleem niet voor in onderstaande overzicht? Stuur deze dan naar ons door via de pagina 'Melding woon- en leefomgeving'.

Wanneer grijpen wij niet direct in

Om voor u inzichtelijk te maken wanneer de gemeente niet direct actie onderneemt staat hieronder een kort overzicht:

  • U last heeft van (bloesem)blaadjes, luizen, stuifmeel, vogelpoep of bladeren in de dakgoot
  • U last heeft van verminderde lichtinval
  • U last heeft van verminderde lichtopbrengst van zonnepanelen
  • De boom op privéterrein staat

In het complete overzicht 'Wanneer komt de gemeente in actie bij bomenoverlast' leest u precies wanneer wij wel/niet in actie komen.

Standaard beheer en onderhoud

De gemeente neemt de volgende maatregelen bij overlast:

  • Overlast door wortelgroei (b.v. scheve of verzakte straattegels)
  • Ecologische bestrijding van bladluis
  • Ecologische bestrijding van eikenprocessierups
  • Extra veegrondes (b.v. in de herfst)
  • Bij reconstructie of onderhoud van de straat (beoordeling van beplanting/situatie)

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het beleid van de gemeente Zuidplas over het snoeien/onderhoud van bomen? Gaat u dan naar de pagina 'Beleid, groen' voor o.a. het bomenbeleid- en beheerplan.