Beheer openbare ruimte

Tijdens de gemeenteraad in november 2023 moesten er moeilijke besluiten genomen worden om te zorgen dat de gemeente een sluitende begroting heeft. Door het beheer van de openbare ruimte aan te passen, hebben we een mogelijkheid om minder geld uit te geven. Bijvoorbeeld door minder vaak het gras te maaien, minder vaak te schoffelen en minder vaak zwerfafval op te ruimen of prullenbakken te legen). We gaan van een zogenoemd onderhoudsniveau B naar onderhoudsniveau C (behalve voor begraafplaatsen). Dit betekent niet dat we helemaal niets meer doen, maar we moeten keuzes maken.

Lees meer op de pagina 'Beheer openbare ruimte'.

Hoe kunt u uw melding doorgeven

  • Online met DigiD. Uw persoonsgegevens worden automatisch ingevuld
  • Online zonder DigiD. U vult zelf al uw gegevens in
  • Telefonisch via (0180) 330 300

Via uw e-mailadres geven wij terugkoppeling over uw melding.

Is uw melding al bekend

Het is goed mogelijk dat uw melding al door iemand anders aan ons is doorgegeven, voorkom dubbele meldingen en controleer of het onderwerp van uw melding al bij ons bekend is via 'de meldingenkaart'.

Wat moet ik doen?

Geef uw melding aan ons door via onderstaande formulier, als u inlogt via uw DigiD vullen wij automatisch uw persoonsgegevens voor u in. Dit scheelt u tijd en helpt ons bij het sneller afhandelen van uw melding.

Melding doorgeven met DigiD

Melding doorgeven zonder DigiD

  • U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via (0180) 330 300

Hoe werkt het?

Problemen met de openbare verlichting

Let op, voor het doorgeven van een defect aan de openbare verlichting (lichtmasten, lantaarnpalen) verwijzen wij u door naar de pagina ‘Melding openbare verlichting’.

Problemen met uw riolering

Neem contact op met een expert en laat de oorzaak van uw verstopping verhelpen. Werd de verstopping veroorzaakt door een mechanisch defect? Dan vergoedt de gemeente de gemaakte kosten. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding vragen wij u om inspectie video's/foto's aan te leveren voor beoordeling. Na goedkeuring zullen de gemaakte kosten vergoed worden. Zonder inspectie bewijzen en rekeningen kunnen wij uw kosten niet vergoeden.

Voor meerinformatie of aanleveren van inspectie materialen neemt u contact op via (0180) 330 300 en vraag naar de 'Beheerder riolering'.

Hoe lang duurt het?

Wij houden u zoveel mogelijk geïnformeerd over de status van uw melding. Het liefst doen we dat per e-mail. Het is helaas niet mogelijk om alle melders persoonlijk te benaderen. Bij complexe meldingen en meldingen van een gevaarlijke situatie kunt u wel persoonlijk contact verwachten. Wij doen maximaal 3 pogingen om met u in contact te komen. Als uw melding duidelijk is, er geen gevaar dreigt en de uitvoering binnen 5 werkdagen gereed is, koppelen we niets terug.

U kunt de voortgang van uw melding volgen via de meldingenkaart.