Corona heeft ook effect op onze dienstverlening in de buitenruimte. Op dit moment zijn wij niet altijd in staat om uw melding binnen de beloofde termijn af te handelen. Spoed meldingen (bijv. een gevaarlijke situatie) worden uiteraard met de gebruikelijke voorrang opgepakt. Er wordt hard gewerkt om de achterstand weg te werken zodat we weer zo snel als mogelijk in een normale situatie zitten. Tot deze tijd vragen wij u om begrip voor deze tijdelijke situatie

Hoe kunt u uw melding doorgeven

  • Online met DigiD. Uw persoonsgegevens worden automatisch ingevuld
  • Online zonder DigiD. U vult zelf al uw gegevens in
  • Telefonisch via (0180) 330 300

Via uw e-mailadres geven wij terugkoppeling over uw melding.

Is uw melding al bekend

Het is goed mogelijk dat uw melding al door iemand anders aan ons is doorgegeven, voorkom dubbele meldingen en controleer of het onderwerp van uw melding al bij ons bekend is via 'de meldingenkaart'.

Wat moet ik doen

Let op, voor het doorgeven van een defect aan de openbare verlichting (lichtmasten, lantaarnpalen) verwijzen wij u door naar de pagina ‘Melding openbare verlichting’.

Melding doorgeven met DigiD
 

Melding doorgeven zonder DigiD
 

  • U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via (0180) 330 300

Hoe lang duurt het

Wij houden u zoveel mogelijk geïnformeerd over de status van uw melding. Het liefst doen we dat per e-mail. Het is helaas niet mogelijk om alle melders persoonlijk te benaderen. Bij complexe meldingen en meldingen van een gevaarlijke situatie kunt u wel persoonlijk contact verwachten. Wij doen maximaal 3 pogingen om met u in contact te komen. Als uw melding duidelijk is, er geen gevaar dreigt en de uitvoering binnen 5 werkdagen gereed is, koppelen we niets terug. 

U kunt de voortgang van uw melding volgen via de meldingenkaart.