Vanwege de groei van het aantal leden en de matige kwaliteit van de velden loopt vv Moordrecht steeds vaker tegen capaciteitsproblemen aan. De toplaag van het kunstgrasveld is aan vervanging toe en het natuurgrasveld is bij slecht weer vaker dan andere natuurgrasvelden onbespeelbaar. De matige kwaliteit van de velden is op zich oplosbaar, maar daarmee zijn de capaciteitsproblemen niet opgelost. De capaciteitsproblemen zijn op de huidige locatie vanwege de beschikbare ruimte ook niet oplosbaar. Deze bestaande situatie heeft er toe geleid dat het Moordrechtse bouwbedrijf Vink, in samenwerking met ingenieursbureau Sweco, zich bij het gemeentebestuur heeft gemeld.

Namens de voetbalvereniging hebben zij het initiatief genomen en de wens uitgesproken om samen met de gemeente te onderzoeken of de verplaatsing van voerbalvereniging Moordrecht naar een nieuwe locatie mogelijk is. Daarom is de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld uitgesteld en hebben partijen met de gemeente gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Al enige tijd is de gemeente in overleg met de voetbalvereniging Moordrecht en de postduiven-vereniging de Gevleugelde Vrienden over een verplaatsing van deze verenigingen naar een nieuw sportcomplex op een andere locatie in Moordrecht. Hierdoor kan de huidige locatie herontwikkeld worden en kan de verplaatsing een vliegwiel zijn voor andere voor Moordrecht significante belangen, zoals de realisering van nieuwe sociale huurwoningen en koopwoningen, de herontwikkeling van de vijftiger jaren buurt en de herontwikkeling van de Sjaloomlocatie aan de Vierde Tochtweg.

Het project

We willen een oplossing bieden voor het capaciteitsprobleem van vv Moordrecht. Daarvoor verplaatsen we vv Moordrecht en de duivenvereniging de Gevleugelde Vrienden naar een nieuwe locatie achter het bestaande bedrijventerrein ’t Ambacht. De vrijkomende locatie wordt benut voor woningbouw, waaronder 40% sociale huurwoningen om de sociale huurvoorraad op peil te brengen en een herontwikkeling van de sociale huurwoningen in de vijftiger jarenbuurt mogelijk te maken.

Informatieavond Het Lage 23 - november 2020

Op maandag 23 november 2020 heeft de gemeente Zuidplas een online informatieavond over de ontwikkelingen rondom locaties Het Lage en Het Ambacht georganiseerd.

Tijdens deze informatieavond werden geïnteresseerden bij gepraat over de ontwikkelingen, de huidige status én stonden medewerkers klaar om vragen te beantwoorden.

Overzicht vragen & antwoorden 23 mei 2018

Op de Inloopavond 23 mei 2018 zijn diverse vragen en opmerkingen gemaakt bij de presentatie van de eerste schetsen van het woningbouwplan ’t Lage. Bekijk of download het bestand 'Vraag & antwoord 23 mei 2018 -'t Lage' met daarin een overzicht van de vragen en opmerkingen weergegeven en voorzien van een reactie op basis van de actuele situatie

Stand van zaken

Op 6 maart 2018 heeft de gemeenteraad het college de opdracht geven tot het sluiten van een intentieovereenkomst met de betrokken partijen (v.v. Moordrecht, duivenvereniging, Stichting Drost IJserman, bouwbedrijf Vink, Mozaiëk Wonen) voor de verplaatsing van v.v. Moordrecht naar de locatie 't Ambacht en de bouw van woningen op de vrijkomende locatie ‘t Lage.

De intentieovereenkomst is in de zomer van 2018 ondertekend.

Communicatie

Op 23 mei 2018 hebben omwonenden en belangstellenden tijdens een inloopavond kennis kunnen nemen van de eerste schetsen voor de herontwikkeling van het huidige sportcomplex ’t Lage naar een woonwijk. De reacties hierop worden meegenomen in de verdere uitwerking en bij het vaststellen van de kaders voor deze herontwikkeling. Daarna wordt een bestemmingsplan opgesteld.

Overzicht vragen & antwoorden 23 november 2020

Op de informatieavond van 23 november 2020 zijn veel vragen gesteld naar aanleiding van de presentaties van de schetsen. U kunt de 'Herontwikkeling ’t Lage - vragen en antwoorden' hier bekijken of downloaden. Deze antwoorden zijn op basis van de actuele situatie.

Te downloaden bestand(en)

Meer informatie

Heeft u vragen over de realisatie van dit project? Dan kunt u contact opnemen met C. Smits via carel.smits@zuidplas.nl.