De gemeente is eigenaar van stukken grond. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

Grondprijzenbrief

Voor de grondprijzenbrief van de gemeente Zuidplas verwijzen wij u naar de pagina 'Grondprijzenbrief'. Hier staat beschreven op welke wijze de gemeente haar grond verkoopt ten behoeve van verschillende functies, zoals woningbouw, kantoren en bedrijven.

Aankoop Snippergroen

U kunt als inwoner van Zuidplas snippergroen kopen tot een grootte van maximaal 100 m2. Dat kan alleen als de groenstrook geen openbare functie heeft. Dat wil zeggen dat het perceel grond geen verkeersgroen, gebruiksgroen of beeldbepalend groen is en/of dat het perceel groen niet wordt gebruikt ten behoeve van kabels, leidingen, rioleringen en overige nutsvoorzieningen en of voor monumentale bomen.

Voor de actuele prijzen van snippergroen gaat u naar de pagina 'Grondprijzenbrief'. U kunt het Beleid Snippergroen downloaden of bekijken op de pagina 'Beleid, groen'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Grondbedrijf van de afdeling Ruimte. Neem hiervoor contact op met:

Aankoop bouwgrond (kavels)

  • Op dit moment zijn er geen vrije kavels beschikbaar.

Een standaard koopovereenkomst voor bouwgrond en de Algemene voorwaarden voor verkoop van grond en opstallen kunt u hieronder downloaden of bekijken.