De gemeente is eigenaar van stukken grond. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

Vrije kavels Zevenhuizen-Zuid

Bekijk op de volgende pagina 'Vrije kavels Zevenhuizen-Zuid fase 5' een overzicht van de beschikbare kavels in de nieuwe woonwijk Zevenhuizen Zuid, u vindt hier de kavelpaspoorten, prijzen, vierkante meters en meer.

Grondprijzenbrief

Voor de grondprijzenbrief van de gemeente Zuidplas verwijzen wij u naar de pagina 'Grondprijzenbrief'. Hier staat beschreven op welke wijze de gemeente haar grond verkoopt ten behoeve van verschillende functies, zoals woningbouw, kantoren en bedrijven.

Aankoop Snippergroen

U kunt als inwoner van Zuidplas snippergroen kopen tot een grootte van maximaal 100 m2. Dat kan alleen als de groenstrook geen openbare functie heeft. Dat wil zeggen dat het perceel grond geen verkeersgroen, gebruiksgroen of beeldbepalend groen is en/of dat het perceel groen niet wordt gebruikt ten behoeve van kabels, leidingen, rioleringen en overige nutsvoorzieningen en of voor monumentale bomen.

De prijs voor snippergroen bedraagt € 180,- per m2 (prijspeil 1 januari 2020) kosten koper. U kunt het Beleid Snippergroen downloaden of bekijken op de pagina 'Beleid, groen'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Grondbedrijf van de afdeling Ruimte. Neem hiervoor contact op met:

Aankoop bouwgrond (kavels)

Een standaard koopovereenkomst voor bouwgrond en de Algemene voorwaarden voor verkoop van grond en opstallen kunt u hieronder downloaden of bekijken.

Vrije kavels

  • Burgemeester Klinkhamerweg, Zevenhuizen [gereserveerd]
  • Perceeloppervlakte: ca. 505 m2
  • Koopprijs (v.o.n. incl. btw):  € 205.500,-
  • Bijzonderheden: centraal gelegen met goede bereikbaarheid.

Voor meer informatie of een overzicht van alle vrije kavels van de gemeente Zuidplas kunt u contact opnemen met de heer W. Ganga via (0180) 330 300 of w.ganga@zuidplas.nl.